Kraštiečio knygelę vaikams papuošė Kaišiadorių vaikų piešiniai
Romualda SUSLAVIČIENĖ   
2022 balandžio 29, penktadienis

Naujos S. Abromavičiaus knygelės vaikams pavadinime – taip pat mįslė...
Iš Rumšiškių kilęs ir didžiąją savo gyvenimo dalį praleidęs Kaišiadoryse rašytojas, poetas, kraštotyrininkas Stanislovas Abromavičius mažuosius skaitytojus neseniai pradžiugino nauja eilėraščių knygele „Myli tą, kas ją paglosto“.

Tai – jau dvidešimt šeštoji S. Abromavičiaus – Poeto Anzelmo Matučio vaikų literatūrinės premijos laureato – knygelė vaikams. Tačiau kaišiadoriečiams šįsyk ypatinga – svarbi ne tik tuo, jog ją sukūrė savas žmogus, kraštietis: šalia dailininkių Aušros Čapskytės, Vidos Alesienės, Alfredos Steponavičienės ir Danutės Lunskienės iliustracijų, smagias eiliuotas mįsles puošia ir Kaišiadorių kultūros centro dailės būrelio (vadovė Rita Galkuvienė) narių piešiniai.
Su kaišiadoriečių vaikų mylimu ir gausiai lankomu Dailės būreliu rašytoją sieja jau sena draugystė, jaunieji dailininkai savo darbelius yra publikavę vaikų žurnale „Tipu Tapu“, kurio kūrybinei grupei ilgus metus vadovavo S. Abromavičius. Po šios publikacijos rašytojas labai džiaugėsi jaunųjų savo kraštiečių talentais, kurių nepamiršo ir rengdamas spaudai „Myli tą, kas ją paglosto“.
Paskutinį knygelės viršelį puošia Kaišiadorių kultūros centro Dailės būrelio dalyvio Airido Šiugždos piešinys „Miesto spalvos“
Šalia smagių, nuotaikingų eiliuotų mįslių naujojoje Stanislovo Abromavičiaus knygelėje puikuojasi Veronikos Petrašiūnaitės, Kamilės Grigaliūnaitės, Barboros Putnikaitės, Pijaus Jakimavičiaus, Vestinos Petruškevičiūtės, Airido Šiugždos, Gabijos Adukonytės piešiniai.

–Esame labai dėkingi rašytojui už parodytą dėmesį bei mūsų vaikų kūrybos įvertinimą. Skambia ir linksma knygele būrelio nariai džiaugiasi jau savaime, o kai dar randa joje savo piešinius – didžiulis džiaugsmas ir jiems patiems, ir tėveliams, – sakė Dailės būrelio vadovė Rita Galkuvienė, neseniai jauniesiems autoriams išdalinusi Stanislovo Abromavičiaus atsiųstas knygeles.
Eiliuotų mįslių knygelė susideda iš penkių skyrelių, kurių kiekvienas skirtas vis kitiems daiktams, gyvūnams, mus supančio pasaulio reiškiniams. Įžanginiame žodyje autorius rašo:
„Ši eiliuota mįslių knygelė skirta 6-9 metų vaikams skaityti namuose, pamokėlėse, darželiuose, pradinukams mokyklose, lietuviškoms mokyklėlėms užsienyje. Patartina skaityti ir minti šias mįsles šeimose, tai sustiprins ryšius tarp vaikų ir tėvelių, lavins mažųjų atmintį, gebėjimus įsiminti, išmokti deklamuoti, logiškai mąstyti. (...) Eiliuotos mįslės turi ir kitą paskirtį. Jos moko vaikus atidumo, lavina gėrio ir grožio supratimą“.
Skambia eilėdara, dainingumu pasižyminčiu posmus iš tiesų nesunku skaityti ir įsiminti, o vaizduotę lavina, atidžiau pažvelgti į pasaulį skatina netikėti palyginimai ir pastebėjimai, meilė visa kam, kas aplink mus gyvena. Tenka prisipažinti, kad iki šios knygelės paskaitymo niekada nebuvo kilusi mintis, kad obuolį naikinanti kirmėlė gali būti palyginta su karalaite... Bet – įsiklausykim:
Ji balta lyg karalaitė,
O gyvena obuoly,
Apie ją knygas gal skaitėt,
Tad atspėt lengvai gali“...
Imk ir pabandyk dabar į tą mįslės kirmėlaitę žiūrėti kaip anksčiau – niekaip neišeina, karalaitė juk...
Negali nepasigrožėti, kai randi smagų ožkelės balso palyginimą su tarme, užuominą apie darže augantį „berankį“, virstantį balandėliu, tarsi vilką besikandžiojančią dilgelę...
Knygelė yra ne tik proga pagalvoti, išmokti pastebėti naujų detalių, bet ir pilnom rieškučiom pasisemti savo kalbos žodyną turtinančių epitetų, palyginimų, metaforų lobio.
Ir dar – tai knygelė, kurią visą – nuo pradžios iki pat paskutinės eilutės, skaitai su šypsena.

Romualdos Suslavičienės nuotr.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2022 gegužės 24, antradienis )