Netaisyklingas perlas: baroko dailės, muzikos ir šokio fiesta jaunuomenei
Audronė NENIŠKIENĖ   
2016 lapkričio 18, penktadienis

Koncerto akimirka
Tarpsritinis projektas „Netaisyklingas perlas” (žodis „barokas” kilęs iš portugalų kalbos žodžio „barocco”, reiškiančio netaisyklingą perlą) Paparčiuose sumanytas siekiant surengti baroko dailės, muzikos ir šokio vasaros stovyklas vaikams ir jaunuomenei.

Plėtojant prieš dvejus metus pradėtas edukacines veiklas, norėta sujungti mokymuisi bei meninių gebėjimų ugdymui Elektrėnų ir Kaišiadorių meno mokyklų bei Paparčių mokyklos mokinius bei mokytojus.
Projekto dalyviai
Vasarą įvykusiame dailės plenere  susipažinti su aliejinės tapybos ypatumais,  baroko epochai būdingomis kompozicijomis ir dekoru vaikams padėjo dailės mokytoja Kristina Tokarevienė.

Mokiniai, prisilietę prie savo krašto istorijos, pamėgino perteikti sakralinę baroko dvasią savo darbuose.
Tuomet buv. dominikonų  koplytėlėje įvyko stovyklos meno vadovo, garsaus išilginės fleitos atlikėjo R. Calveyros rečitalis, kuriame skambėjo kompozicijos,
Pirmieji darbai
sukurtos baroko laikų Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Anglijoje ir Nyderlanduose, atskleidžiančios Lietuvą su visa Europa suvienijusio stiliaus tarptautiškumą.

Projekto rezultatais džiaugėmės spalio 27 dienos seminare Elektrėnų meno mokykloje, kur įvairių specialybių muzikos mokiniai grojo melodijas barokiniams šokiams, tokiems kaip menuetas,  kurantas ir t.t., senosios muzikos specialisto, ansamblio „Canto Fiorito” meno vadovo Rodrigo Calveyros mokiniai buvo
mokomi atlikti šokius, atsižvelgiant į šokio diktuojamą tempą ir akcentus, remiantis istoriškai pagrįsto atlikimo principais.

Spalio 30 dieną baigiamąjame koncerte Paparčių kaimo salę puošė vaikų vasaros plenerų metu ir Meno mokyklose sukurti Dievo Motinos paveikslai barokinei Paparčių Domininkonų vienuolyno koplyčiai. Kaišiadorių kultūros centro jaunimo folkloro kolektyvo „Žilvita“ šokėjai,  akompanuojant  projekto meno vadovui Rodrigo Calveyrui  ir klavesininkei Vaivai Eidukaitytei, tarsi valdovų rūmų dvariškiai  atliko barokinius šokius menuetą ir sarabandą...
Baigiamąjį koncertą, apjungdamas visas tris disciplinas, komentavo edukacinių stovyklų meno vadovas Rodrigo Calveyra.

„Projektu siekėme įveikti po industrinės revoliucijos įvykusį edukacijos su-skaidymą į smulkias specializacijas, integruoti skirtingų sričių disciplinas vardan visapusiško pažinimo ir asmenybės lavinimo, kaip tai buvo daroma senosiose epochose...”, – sakė meno vadovas.
Mokinių pieštų paveikslų paroda Paparčių kaimo salėje bus eksponuojama iki lapkričio 28 dienos, nuo gruodžio 1 iki 28 dienos darbus išvysime Kaišiadorių meno mokykloje. Parodos pristatymo metu paskelbsime ir apdovanosime koplytėlę papuošusio darbo autorių.


Autorės nuotr.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2017 sausio 29, sekmadienis )