Naujienos
Archyvas
Redakcija
Reklama
Skelbimai
Privatumo politika

Šiuo metu 1 skaitytojas

2024 gegužės 23, ketvirtadienis
Šauniausia pasaulyje klasė Spausdinti
Ramutė ŠIMELIENĖ   
2014 gegužės 26, pirmadienis

Kaišiadorių Vaclovo Girzado progimnazijos 8 e klasė su auklėtoja, lituaniste Birute Zabelskiene
Taip tvirtina Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 8 e klasės mokinė Ieva Rimaitė. Mergina taip ir sako: „Mokausi klasėje, kuri pati geriausia pasaulyje! Turiu labai daug draugų, kurie visada mane palaiko.“

Patenkinta savo klasės draugais ir Digna Steponavičiūtė, už tai, kad  visi  vaikai vieningi. Tos pačios klasės mokinė Miglė Šiumetytė taip pat tvirtina besimokanti išskirtinėje klasėje. „Bendraklasiai yra labai draugiški, malonūs, supratingi. Jie niekada neatstums, jei prireiks pagalbos...“ - sako ji.
Ir tą pasakytų kiekvienas iš trisdešimties 8 e klasės mokinių.
Patenkinta savo klasės draugais ir Digna Steponavičiūtė, už tai, kad  visi  vaikai vieningi. Tos pačios klasės mokinė Miglė Šiumetytė taip pat tvirtina besimokanti išskirtinėje klasėje. „Bendraklasiai yra labai draugiški, malonūs, supratingi. Jie niekada neatstums, jei prireiks pagalbos...“ - sako ji.
Ir tą pasakytų kiekvienas iš trisdešimties 8 e klasės mokinių.
Apie išskirtinę Vaclovo Giržado progimnazijos 8-ąją  e  gandai sklando ne tik šioje mokykloje.
Moksliukai, aktyvistai, talentai, draugiški ir vieningi. Žodžiu, tikri perliukai, mokyklos ir tėvų pasididžiavimas.  Auga graži pamaina Lietuvai, jos stiprybei ir gerovei  -  taip trumpai gali apibūdinti šios klasės mokinukus.
Klasės auklėtoja, lietuvių kalbos mokytoja Birutė Zabelskienė  klasės mokinius myli kaip savus, didžiuojasi jais. Ji džiaugiasi jų vieningumu, tarpusavio bendrumu, kad visi vaikai lygūs, draugiški, nėra patyčių. Jų vienybė pasireiškia, anot mokytojos, „gražia jungtimi vienų su kitais“ ir tai, jos žodžiais tariant, „visam kolektyvui leido augti, tobulėti, tarpusavyje bendradarbiauti, kartu keliauti, leisti laisvalaikį...“
Ji žavisi savo  ugdytinių atsakomybe, pareigingumu ir darbštumu, mokymosi motyvacija, tikėjimu savimi, savo siekiais.  Anot jos, kiekvienas klasės mokinys turi savo asmeninių planų ir kryptingai jų siekia.
Mokykla yra ta vieta, kur jie ateina ne laiko praleisti, „pratempti“ dieną, o dirbti. Todėl ir mokosi visi gerai, labai gerai ir puikiai. Bendras klasės vidurkis - kone devynetukas. Yra daugybė vaikų kurie mokosi beveik vienais dešimtukais.
Šios klasės jaunuoliai - labai aktyvūs: jeigu mokykloje reikia vesti renginį, jie būna pirmieji ir patikimiausi renginio vedėjai. Tai jų išmonė  neišsemiama, tai jie - įvairiausių konkursų, festivalių, kitokių renginių dalyviai ir organizatoriai.
Todėl apie šią klasę, joje susibūrusius ypač šaunius vaikus ne vienas žino. Juk pasiūlymą parašyti apie Vaclovo Giržado progimnazijos aštuntąją e  gavau  iš gatvėje sutiktos moters. O paskambinusi progimnazijos direktorei Jolitai Morkūnaitei, nė nespėjusi pasakyti, apie ką norėčiau parašyti mokykloje, direktorė vėlgi ištarė:  „Aštuntoji e".
Didžioji dalis vaikų mokėsi kartu pradžios mokykloje. Jų mokytoja buvo Aldona Miliauskaitė. Klasės  moksleivių tėveliai su dėkingumu mini šią kūrybingą mokytoją. Gal dar pradžios mokykloje vaikai išmoko ne po trupinėlį, o saujomis semtis mokslo žinių, visur būti.
Šiandien jie spėja ne tik gerai mokytis, bet ir visur dalyvauti. Šių aštuntokų pilna ne tik „giržadynė", bet ir Kaišiadorių meno mokykla, kurioje mokosi 18 (!) šios klasės vaikų, sporto centras, kitos vietos, kur galima nuveikti kažką gero, svarbaus, reikalingo.
Mokytoja  Birutė Zabelskienė šypsosi: „Dabar  jie - aštuntokai. Jau dideli, labai brandūs savo darbais ir mintimis, dalinasi savo sumanymais, juos kartu vykdo."
„Kai  suėjo visi į penktąją klasę iš pradinės mokyklos, jau tada pastebėjome - tokių aktyvių vaikų vienoje krūvoje seniai nematėme, - pasakoja. - Gali sakyti - žiežirbos skilo, ugnis plieskėsi - tiek vaikai turėjo sumanymų ir visur norėjo dalyvauti, kad net eilę reikėjo sudaryti, kad jų planus ir norus įgyvendintum.“
Klasės auklėtoja tvirtina: aštuntokai dabar jau moka savo mintis ir darbus valdyti. Vieni kitiems per galvas nelipa, kad savo tikslus įgyvendintų. Pasižymi nepaprastu draugiškumu, ne tik išmone, gebėjimais, talentais ir geru mokymusi.
 Žodžiu, vaikai brandūs, kur kas brandesni nei „priklauso“ aštuntokams. Jiems mokykloje patinka. Visi supranta, kad mokymasis - jų darbas ir tą darbą jie turi padaryti gerai. Tačiau kaip spėja? Juk  aštuntosios e klasės mokinukai ne tik pareigingai mokosi, bet ir dalyvauja užklasinėje veikloje. Reikia pasiruošti įvairioms olimpiadoms, konkursams, festivaliams, kuriuose Vaclovo Giržado  progimnazijos perliukai laimi prizines vietas.
Nemažai  šios klasės aštuntokų - respublikinių, rajono konkursų bei olimpiadų nugalėtojai, prizininkai, aktyvūs progimnazijoje veikiančios  Gamtosauginės mokyklos dalyviai, savo veikla daug prisidėję prie gamtosauginių projektų vykdymo: tai jie vykdė pagrindinius projektus. Taigi didelis ir jų nuopelnas, kad Vaclovo Giržado progimnazija apdovanota Žaliąja vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu.
Mokytoją  Birutę Zabelskienę labiausiai džiugina, jog auklėtiniai auga kūrybingomis, ieškančiomis, mąstančiomis, žmogiškumo esmę suvokiančiomis asmenybėmis. Šalia puikių akademinių pasiekimų skleidžiasi jų talentai ir individualus kūrybiškumas.
To kūrybiškumo pavyzdžiu galėtų būti puiki  šios klasės trijulė:  Aušvydas Kriščiūnas, Lukas Čėsna ir Laura Česlauskaitė. Visi trys - ne tik puikūs, gabūs mokiniai. Antai, Lukas laikomas ne tik protingiausiu klasėje, geriausiai besimokančiu, bet, kaip tvirtina jo suolo draugas Tomas, jam pakanka laiko  groti pianinu  kartu su Aušvydu, kuris yra  labai muzikalus, groja fortepijonu, gitara, violončele, jau nekalbant apie būgnus, kuriuos jis muša nuo kūdikystės savo tėvo Česlovo kapeloje. Vaikinas jau dabar planuoja  stoti į Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų gimnaziją, kontraboso klasę. Laura Česlauskaitė šioje trijulėje groja pianinu. Visi trys - Kaišiadorių meno mokyklos pirmūnai. Nuolat dalyvauja muzikiniuose festivaliuose, konkursuose. Šis trio tarptautiniame konkurse „Olimpus Musicale“ Birštone pelnė antrąją vietą, o iš Elektrėnuose įvykusio festivalio-konkurso „Skambinkime su draugu“ parsivežė „Grand Prix“ apdovanojimą. Šie trys šaunuoliai turi tiek asmeninių muzikos  pasaulio apdovanojimų - tarptautinių ir respublikinio lygio, kad nepakaktų vietos jiems visiems išvardinti.
Labai gabi ir įvairiapusiška Gabija Melinskaitė. Mergina daug skaito, fotografuoja gyvūnus ir gamtą, piešia, o septintus metus  mokydamasi Kaišiadorių meno mokykloje groja violončele ir pianinu. Dalyvauja  festivaliuose bei konkursuose. Ir laimi. Šiemet muzikos festivalyje Kaune pelno III vietą. Jos rašiniai originalūs, mokyklos meninio skaitymo konkursų laureatė. Labai myli žirgus, jodinėja.
Būtina paminėti šauniąją Simoną Kursevičiūtę, kuriai patinka biologija, fizika, chemija, tačiau ji  ypač domisi lietuvių kalba ir rajono lietuvių kalbos olimpiadoje pelnė II vietą, trejus metu dalyvavo meninio skaitymo šventėse, laimėjo prizines vietas. Jau trejus metus iš eilės dalyvauja Lietuvos televizijos  projekte „Tūkstantmečio vaikai“ . Ir ten gerai pasirodo. Laiko dar yra ir ką gali žinoti, gali būti, kad tol, kol baigs  gimnaziją, Simona taps ir šio, daug žinių reikalaujančio žaidimo laureate? Beje, ir ši mergina, kaip ir daugelis klasėje, mokosi Kaišiadorių meno mokykloje, groja pianinu, dainuoja. Koncertuoja  įvairiuose Lietuvos miestuose. Dar vienas jos hobis - piešti.
Klasės  auklėtoja Birutė sako, kad Simona piešia gražiai, dalyvauja parodose, veda renginius. Labai literatūriška.
Milda Kriaučiūnaitė  Kaišiadorių meno mokykloje mokosi jau šeštus metus. Mergina groja pianinu ir dainuoja Meno mokyklos chore kartu su  klasės drauge  Lijana Kajauskaite, kuri kaip Milda irgi groja pianinu. Su choru merginos  dalyvavo Dainų šventėje, Vilniuje, Džiazo festivalyje Rumšiškėse.
Tomas Muškieta taip pat lanko Meno mokyklą, groja akordeonu ir jam patinka tai daryti. Tas turbūt atėjo iš jo senelio, muzikanto Jono Muškietos. Be muzikos Tomui patinka tikslieji mokslai: matematika, chemija, fizika. Berniukas  rajono matematikų ir fizikų olimpiadose pelnė III vietas. Beje, sukūrė  eskizą mokyklos herbui. Auklėtoja sako, kad Tomas - labai aktyvus  Gamtosauginės mokyklos dalyvis. Klasės auklėtojos žodžiais, Tomas labai stropus, pareigingas mokinys.
Rugilė Zizaitė puikiai piešia ir fotografuoja, aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, nepamiršta mokslų ir jie sekasi. Su draugais  visuomet dalyvauja „Protų mūšiuose“ ir  lavina savo intelektą bei išprusimą, yra veikli renginių vedėja ir organizatorė, aktyvi Gamtosauginės mokyklos narė.
Jau patyrusios renginių vedėjos yra Ieva Rimaitė ir jos gera draugė Miglė Aleksiūnaitė. Merginos labai gabios, gerai mokosi. Ieva sako, kad mokykloje jai patinka - turi daug draugų, patinka ir mokytis. Jai įdomu viskas, ypač anglų, lietuvių kalbų  pamokos, chemija, matematika, biologija, geografija... Kasmet gauna padėkos raštų už puikų ir labai gerą mokymąsi. Laimėjo ir muzikos (mokosi Meno mokykloje) bei dailės apdovanojimų. Mergina gražiai dainuoja. Aktyvi Gamtosauginės mokyklos  dalyvė. Beje, klasės draugai tvirtina, kad Ieva linksma, kūrybinga, mėgstanti bendrauti ir padėti.
Jos draugei Miglei labiausiai sekasi ir patinka matematika, fizika, chemija, anglų ir lietuvių kalbos. Ji rašo gražius kūrybingus darbelius, Meno mokykloje lanko dailės užsiėmimus, dalyvauja piešinių konkursuose, parodose Kaune, Vilniuje. Mergina yra laimėjusi  prizines vietas  piešinių konkursuose. Klasės auklėtoja Birutė Zabelskienė didžiuodamasi sako, kad Miglė rašo eilėraščius, prozos kūrinėlius.
Digna Steponavičiūtė mokosi beveik vienais dešimtukais. Labiausiai patinka anglų kalbos pamokos, tačiau labai gerai mokosi ir sekasi lietuvių kalba. Antrąjį mokslo metų trimestrą mergina baigė 9,79. Beveik vienais dešimtukais mokosi Gabrielė Nevulytė, kuriai geriausiai sekasi biologija ir matematika.
Agnė Grendaitė lanko dailės būrelį Meno mokykloje. Jos piešiniai  ir kiti meno darbai  eksponuojami parodose. Merginai patinka piešti ir ji sako, kad Meno mokykloje puikiai praleidžia laiką.
Dar viena aštuntokė lanko Kaišiadorių meno mokyklą. Tai Eglė Česnaitė, kuri jau septynerius metus groja fleita, dalyvauja įvairiuose renginiuose, sportuoja, groja  V.  Giržado progimnazijos modernaus folkloro ansamblyje.
Viltė Šeškevičiūtė Kaišiadorių meno mokyklą baigė pernai, groja, gražiai piešia, kasmet dalyvauja meninio skaitymo šventėse, laimėjo prizinių vietų, kartu su Rugile Zizaite veda įvairius renginius mokykloje ir klasėje. Labai stropi mokinė.  Abi dalyvauja mokyklos tarybos veikloje - atstovauja  mokinių komitetui.
O štai Vytenis Norkūnas - sportininkas. Šiemet ir pernai dalyvavo krepšinio varžybose „Vietoje gatvės krepšinio“ ir laimėjo savo komandai I vietą! Kūno kultūros ir sporto centre vaikinas lanko krepšinio užsiėmimus, o  V. Giržado progimnazijoje - modernaus folkloro ansamblį.
Vaikinas labai nagingas ir kūrybingas - gamina iš medžio įvairių dirbinėlių - lanko technologijų (medžio darbų) būrelį. Ten modeliuoja laivus ir gamina kitus dirbinius. Nuo trečios klasės vaikinukas  dalyvauja Lietuvos laivų modelių sporte, plukdo savo pasigamintus laivų modelius ir laimi prizines vietas. Nagingas  aštuntokas respublikiniame moksleivių liaudies dailės konkurse „Sidabro vainikėlis"  pelnė I vietą. Pernai ir šiemet jis dalyvavo technologijų olimpiadoje, kurioje vėl jį aplankė sėkmė - laimėjo I vietas.
Krepšinio aistruolis yra ir Vytenio klasės draugas  Kristupas Vasiliauskas. Jis mėgsta ir muziką, o mėgstamiausia pamoka - anglų kalba. Aktyvus Gamtosauginės  mokyklos narys. Šioje klasėje mokosi ir jo brolis dvynys Martynas. Jis taip pat krepšinio aistruolis, labai mėgsta žaisti kompiuterinius žaidimus, taip pat yra aktyvus Gamtosauginės mokyklos narys. Anksčiau lankė pramoginių šokių pamokas, laimėdavo konkursuose ir nugalėdavo. Turi krūvas medalių ir taurių.
Martyno draugas  Rimantas Kirkickas  taip pat susižavėjęs vyrišku sportu - krepšiniu, kartu su Martynu vaikinas yra laimėjęs tris krepšinio turnyrus. Tačiau negalima nepažymėti, kad  Rimantas turi išskirtinį talentą: jis - nuolatinis meninio skaitymo konkursų dalyvis ir  prizininkas. Žinoma, taip pat, kaip ir kone visi jo klasės draugai, Rimantas aktyviai dalyvauja Gamtosauginės mokyklos veikloje.
Draugiška, maloni kitiems Kamilė Jakimavičiūtė laisvalaikiu piešia, skaito įdomias knygas, domisi mados naujovėmis, nes  planuoja užaugusi tapti dizainere. Jai labai patinka istorija, biologijos, chemijos mokslai. Tačiau mergina spėja dalyvauti ir respublikiniuose iliustratorių konkursuose. Ji turi savo nuomonę ir moka ją apginti.
Mileta Alionytė, viena iš geriausių mokinių klasėje, vidurkis 9,9, kasmet dalyvauja respublikinėse geografijos olimpiadose ir laimi prizines vietas. Labai myli gyvūnus, jai patinka keliauti. Mergina jau yra pabuvojusi Tailande, Prancūzijoje, Italijoje... Įdomiausi dalykai mokykloje - biologija, matematika, lietuvių kalbos pamokos. Aktyvi Gamtosauginės mokyklos narė.
Savo mokslo pasiekimais patenkintas Erikas Marcinkevičius.  Laisvalaikiu vaikinas lanko Kaišiadorių meno mokyklą, groja akordeonu, šioje mokykloje lanko ir dailės užsiėmimus, gražiai piešia. Mėgsta dainuoti . „Menas, muzika - neatsiejama mano gyvenimo dalis", - sako vaikinukas. Jis rengia popietes klasės draugams. Mokslas  sekasi labai gerai.
Akordeonu groja ir Rokas Naudžiūnas. To jis išmoko Meno mokykloje. Vaikinas  sportuoja - lanko krepšinį. Mokykloje jam patinka matematika, biologija, fizika ir chemija.
Domantas Sabaliauskas - geras mokinys,  žmogus, kuris laikosi duotojo žodžio, stengiasi viską padaryti laiku. Sportuoja, lanko įvairius būrelius, skaito knygas, tačiau užtenka laiko ir bendrauti su draugais. Labiausiai jam patinka tikslieji mokslai - matematika, fizika, chemija. Domantas dalyvauja  mokslinėse konferencijose „Tyrėjų naktis", „Mokslo kalvė", olimpiadose ir „kengūrose".
Andrius Tamašauskas daug mokosi. Tai jis laiko labai svarbiu ir atsakingu darbu, o jo hobis - krepšinis, muzika. Aktyvus Gamtosauginės mokyklos dalyvis.
Rokas Tamulevičius taip pat mokosi  Meno mokykloje, kur groja akordeonu ir  krepšinio mokykloje „Aisčiai“ Kaune. Tai gabus krepšininkas. Turi daug laimėjimų sporte. Siekia patekti į krepšinio projektą „Samsung karta". Progimnazijoje  labiausiai patinka matematika, muzika, fizika, istorija, vokiečių kalba ir kūno kultūra. Vaikinas groja mokyklos modernaus folkloro ansamblyje.
Akordeonu meno mokykloje mokosi ir Tomas Šukys, ramus ir draugiškas vaikinas. Sportuoja, patinka technologijų užsiėmimai ir sekasi.
Mokymąsi ir sportą stengiasi derinti Martynas Medžiuolis. Vaikinas nori būti teisininkas kaip ir jo tėtis...
Tai tokia graži aštuntokų puokštė V. Giržado progimnazijoje,  visi jais didžiuojasi, o jie  dėl to nė kiek  neįsivaizdina.
 Ir dar: vaikai mūsų, tėvų, atspindys. Save jie dėlioja iš to, kokį pavyzdį gauna namuose, mokykloje, visuomenėje. Ir susiklosto it mozaika, iš kurios nusilipdo žmogus.

Aštuntoji e - jau susiformavę, ne pagal amžių brandūs, protingi, savo tikslus žinantys ir jų siekiantys žmonės. Su jais miela bendrauti ir  džiaugiesi, kad Lietuvai auga visas būrys  gabių, talentingų ir dvasiškai turtingų žmonių, kurie, išėję gyveniman, pasklidę po aukštąsias mokyklas, ko gero, vis tiek palaikys glaudžius tarpusavio ryšius, nes juos vienija kolektyvas.
Vieningi ne tik 8 e klasės vaikai. Vieningi ir jų tėvai, sukūrę klasės bendruomenę. Kasmet jie renka po du procentus gyventojų pajamų mokesčio. Atiduoda ne tik savąją dalį, bet susirenka iš giminių ir pažįstamų. Taip jie gali  skirti lėšų savo vaikų knygoms, keliauti visu būriu, bendrauti ir mokyti vaikus bendruomeniškumo, savitarpio pagalbos, draugystės - visko, ką geriausio ir gražiausio vaikai pamato savo tėvų elgesyje su kitais. Auga jie gražūs savo vidumi, protingi. Priešakiniai. Į kuriuos žvelgi ir džiaugiesi. Tai - mūsų ateitis.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2014 birželio 25, trečiadienis )