Naujienos
Archyvas
Redakcija
Reklama
Skelbimai
Privatumo politika

Šiuo metu 3 skaitytojai

arrow Archyvas 2024 birželio 22, Šeštadienis
Palikusi gražaus gyvenimo atminimą Spausdinti
Jonas LAURINAVIČIUS   
2012 rugpjūčio 14, antradienis

M. Bagdonienė Sielovados centre viename iš renginių (nuotrauka iš redakcijos archyvo)
Po sunkios nepagydomos ligos į Amžinybę išėjo gydytoja Marytė Bagdonienė.

-Ji tarnavo Bažnyčiai, šeimai, ligoniams, - per gedulines šv. Mišias Kaišiadorių katedroje pabrėžė vyskupas Juozas Matulaitis.
M. Bagdonienė buvo pirmoji Kaišiadorių vyskupijoje apdovanota popiežiaus Benedikto XVI kryžiaus ženklu. Šį apdovanojimą 1888 m. yra įsteigęs popiežius Leonas XIII. Juo apdovanojami tikintieji pasauliečiai už reikšmingus darbus ir nepaprastą stropumą Bažnyčiai.
Baigusi Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą ir įgijusi gydytojos pediatrės specialybę, M. Bagdonienė dirbo Kaišiadoryse. Sąjūdžio ir nepriklausomybės atgimimo metais ji visu nuoširdumu įsijungė į Kaišiadorių  vyskupijos Carito centro veiklos organizavimą. Tai aš ir asmeniškai patyriau, tuo metu būdamas rajono tarybos pirmininko pavaduotoju, rajono labdaros tarybos pirmininku. Lig šiol iš atminties neišblėso jos inicijuota ir daugiausia jos rūpesčiu surengta neįgaliųjų šventė Kaišiadoryse, pamaldos Katedroje, pabendravimo popietė miesto parke. Ji kūrė įvairius socialinio pobūdžio projektus,  jiems vadovavo, organizavo konferencijas, seminarus, savanorių dvasinio ugdymo programas. Ta veikla iš jos pareikalavo daug jėgų, laiko, kantrybės.  Bet ji dirbo su meile, ramiai, kruopščiai.
Kai vyskupas įsteigė Šeimos centrą - pastoracinį centrą, koordinuojantį parengimo Santuokos sakramentui, kitas šeimai skirtas programas vyskupijoje - nuo 1996 m. M. Bagdonienė buvo paskirta to centro vadove. Ji ir čia negailėjo pastangų, triūso. Ji ir pati krikščioniškai išaugino keturis vaikus.
Skaudi jos biografijos dalis - Sibiro tremtis. Kartu su tėvais žiežmariškiais Cikanavičiais ji 1948 metais buvo ištremta. Tuo metu ji buvo vos kelių dienų kūdikis. Tai viena jauniausių Sibiro tremtinių Lietuvoje.
Gedulines šv. Mišias Kaišiadorių katedroje su keliais kunigais aukojo vysk. J. Matulaitis. Karstą sutiko, pamaldose dalyvavo ir išlydėjo septyni dvasininkai, šimtai kaišiadoriečių.
Gyd. M. Bagdonienė palaidota Kaišiadorių kapinėse.
Ji mums paliko savo gražaus, prasmingo gyvenimo atminimą.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2012 rugsėjo 10, pirmadienis )