Naujienos
Archyvas
Redakcija
Reklama
Privatumo politika

Šiuo metu 1 skaitytojas

2022 rugpjūčio 08, pirmadienis
Gyvenimą ir širdį paskyrusi žmonėms ir knygoms Spausdinti
Ramutė ŠIMELIENĖ   
2011 gruodžio 19, pirmadienis
Ona Tomkuvienė
Ona Tomkuvienė kas rytą į darbą  Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje atvažiuoja iš Žaslių traukiniu. Priprato per daugelį metų ir tos kelionės iš namų į darbą ir atgal nevargina. Svarbiausia, kad darbas bibliotekoje jai visad buvo prie širdies. Joje dirbti Onutė pradėjo dar 1975-aisiais. Dabar bibliotekoje  ji jau senbuvė, kaip ir nemaža dalis jos kolegių. Tai ir  bibliotekos direktorė Aldona Naudžiūnaitė, Stasė Ladienė, Zina Motiekaitienė, Nijolė Kruglovienė, Rita Jūrienė, kitos.  Kolektyvas – keturiolika žmonių – pastovus. Moterys, kaip ir Ona Tomkuvienė, bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, myli ir vertina knygas, mėgsta bendrauti su skaitytojais. „Darbas įdomus, - sako O. Tomkuvienė, - visą laiką tarp knygų, tarp žmonių“. Ji prisipažįsta knygas pamilusi nuo vaikystės. Tam didelę reikšmę turėjusi dar Žaslių vidurinėje mokykloje  lietuvių kalbą jai dėsčiusi mokytoja Danutė Paulauskienė.
Kaišiadorių viešosios bibliotekos kolektyvas. Nuotraukos iš bibliotekos archyvo
„Tai ji įskiepijo meilę gimtajai kalbai, literatūrai, pagarbą knygai,“- prisimena Ona.
 Šis šviesus prisiminimas iš tolimo laiko jai brangus ir nušviečia jos mokytoją kaip puikią specialistę ir pedagogę, sugebėjusią gražia linkme nukreipti savo mokinės gyvenimo kelią.
 „Tai mano vienintelė darbovietė“, - šypsosi Ona.  Ji labai gerai gali palyginti kaip keitėsi biblioteka per tą laiką, kaip tobulėjo, kokia gili jos pažanga nūnai.  Vien tik per pastaruosius  dešimtį metų rajono viešosiose  bibliotekose  įvyko daug ženklių pokyčių. Visos jos kompiuterizuotos, išsiplėtė  bibliotekų pa-slaugų  spektras, jų veikla tapo labiau orientuota į vartotoją. „Anksčiau išduodavome ir priimdavome knygas, dar už-sakydavome, jei neturėjome savo fonduose, - pasakoja O. Tomkuvienė. – Dabar visai kas kita“. Išties. Kaišiadorių viešoji biblioteka  sėkmingai pasinaudojo Kultūros  ministerijos programomis, asociacijos „Langas į  ateitį“ Informacinės  visuomenės plėtros  komiteto (IVPK) , Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos LIBIS centro programomis. Mūsų rajono viešoji biblioteka yra Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos  (LIBIS) projekto dalyvė jau nuo 2003-iųjų metų, projekto „Bibliotekos pažangai“ dalyvė nuo 2008 metų ir projekto „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti bei gauti viešosiose bibliotekose plėtra“ – nuo 2009 metų. Sukurtas ir naujais analiziniais aprašais pildomas elektroninis katalogas, veikia Komplektavimo, Katalogavimo, Skaitytojų aptarnavimo, Skaitytojų registracijos, Skaitytojų aptarnavimo ataskaitos posistemiai. Veikia  knygų grąžinimo įrenginys ir dabar skaitytojai knygas gali grąžinti bet kuriuo paros metu, nežiūrint, dirba biblioteka, ar ne. Šiuolaikiškos, nūdienės bibliotekos neatsiejamos nuo naujausių technologijų. Internetu galima susirasti, užsisakyti, rezervuoti reikalingus skaitytojui leidinius. Ir Kaišiadorių viešoji biblioteka jau teikia tokias paslaugas. Tokioje bibliotekoje turi dirbti ir dirba šaunūs specialistai. „2010 metais pradėjome teikti naują paslaugą „Klausk bibliotekininko“, - pasakoja Ona Tomkuvienė. – Tai paslauga, kuria galime greitai suteikti informaciją apie biblioteką, jos teikiamas paslaugas, leidinius jos fonduose, duomenų bazes“. (O vien Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje yra per 80 tūkstančių knygų). Paslauga nemokama,  reikalingos knygos egzempliorių galima rezervuoti internetu.
 Daug pokyčių rajono viešosiose bibliotekose įvyko per paskutiniuosius ketverius metus, bibliotekai dalyvaujant projekte „Bibliotekos pažangai“. Bibliotekos filialuose įrengtos  viešos interneto prieigos, jau jas turinčiuose tos prieigos dar išplėstos ir modernizuotos. Viešųjų bibliotekų rajone lankytojai naudojasi kompiuteriais, kuriuose įdiegta mokslui ir laisvalaikiui reikalinga programinė įranga, taip pat įranga silpnaregiams, kopijavimo aparatai, bevielis internetas. O. Tomkuvienė  pasakoja, kad  dirbti su naujosiomis technologijomis mokėsi ir bibliotekų darbuotojai. Bibliotekininkai, aptarnaujantys  viešąsias interneto prieigas, baigė kompiuterinio raštingumo ir interneto išteklių kursus, specialius su-augusiųjų mokymo, viešųjų ryšių, atstovavimo bendravimo su žiniasklaida bei informacijos valdymo anglų kalba gebėjimų ugdymo kursus. Bibliotekininkai patys  konsultuoja vartotojus paieškos internete, informacijos kopijavimo iš interneto, elektroninio pašto kūrimo ir kitais klausimais, rengia kompiuterinio raštingumo kursus gyventojų  grupėms. Ir tai daro labai sėkmingai. Įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“, jau apmokyta per 800 rajono gyventojų. Ona Tomkuvienė - šio projekto savivaldybės konsultantė, koordinuojanti mokymus. 
 Be viso to, biblioteka teikia ir daugiau svarbių paslaugų: dokumentų kopijavimo, spausdinimo, skenavimo. Viešosios bibliotekos vartotojai naudojasi ne tik nemokama vieša interneto prieiga, bet ir prenumeruojamomis duomenų bazėmis. Kaišiadorių viešoji biblioteka kasmet tradiciškai dalyvauja Vilniaus knygų mugėje, pristatydama rajono leidybą, rengia naujų rajono autorių knygų pristatymus, knygų muges, susitikimus su rašytojais, literatais,  žinomais šalies aktoriais.
Biblioteka tapo įvairiapusišku ir šviesiu kultūros židiniu, kuriame vyksta įdomūs renginiai, pokalbiai prie apvalaus stalo įvairiomis kultūros ir literatūros temomis, daug naujovių, kurios traukte traukia klausytojus.
Kodėl šiandien kalbame apie Oną Tomkuvienę, kuri yra šio draugiško ir profesionalaus kolektyvo dalis? Visos jos kolegės yra savitos, atsidavusios darbui ir knygoms.  Tai gražus, darnus ir nuoširdus kolektyvas. Kitokio ir ne-įsivaizduotum  dirbančio ten, kur gyvena knygos.
Šį kartą pasirinkome būtent Oną Tomkuvienę, mūsų kraštietę, kūrybingą moterį, labai kuklią, tačiau  ženklią  savo darbu. Juk nemaža dalis jos nuopelno, kad visa ta įdomi veikla ir  renginiai vyksta bibliotekoje. Ji rašo projektus tiems renginiams vykdyti, ieško finansavimo. Žavi Onutės kūrybiškumas. Dar 2004-aisiais ji savo iniciatyva sudarė pirmąjį Kaišiadorių rajono kalendorių, kuriame pažymėtos svarbiausios datos ir įvykiai, paminėti rajone gyvenantys ar gyvenę, turintys ar turėję sąsajas su mūsų rajonu, pasižymėję ir nusipelnę kultūros ir meno srityje žmonės. Šis kalendorius - ženklus Onos Tomkuvienės nuopelnas mūsų rajonui. Kalendorius dalijamas ir mokykloms, o tai  mūsų jaunimo švietimas, jie daug sužino ir įsimena. Beje, rinkdama  medžiagą kalendoriui, O. Tomkuvienė sakosi varčiusi enciklopedijas, įvairius enciklopedinius leidinius, tokius, kaip „Kas yra kas Lietuvoje“ ir kitus, duomenų ieškojo internete. Kasmet ji papildo kalendorių vis naujais duomenimis, tobulina.
Ona Tomkuvienė yra parengusį ne vieną projektą, ypač įgyvendinant  „Skaitymo skatinimo programą“.  2008-aisiais metais jos parengtas projektas  „Skaitymo iniciatyvų populiarinimas Kaišiadorių viešojoje bibliotekoje“ buvo finansuotas Kultūros rėmimo fondo prie Kultūros ministerijos. Jis apėmė bibliotekos  surengtą Spaudos ir knygos šventę, kurioje dalyvavo leidyklos „Alma Littera“, „Gimtasis žodis“, „Šviesa“, „Šeimininkė“, „Ūkininko patarėjas“, „Lututė“, knygų platinimo bendrovės... Kaišiadoriečiai labai gerai prisimena šį renginį. Jis buvo įspūdingas. Spaudos šventėje tuomet pabuvojo daugiau kaip 700 lankytojų. Vykdant projektą, surengta fotografijų paroda „Skaitantis žmogus gražus“. Ją aplankė beveik 200 žmonių, vėliau ji apkeliavo visas rajono bibliotekas, vykstant projektui, surengtas seminaras „Skaitymo skatinimo programa, veiklos galimybės  bibliotekose“, kuriame paskaitas skaitė Nacionalinės Martyno Mažvydo  bibliotekos  Vaikų literatūros centro direktorė Aldona Augustinienė, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos Viešosios informacijos stebėsenos ir analizės specialistė Regina Staniulienė. Tuomet buvo išleistas 2009-ųjų metų  Kaišiadorių kalendorius. Projekto tikslas – informuoti visuomenę apie skaitymą, gerinti skaitymo prestižą.
„Kasmet rašau projektus“, - pasakoja O. Tomkuvienė. - Reikia prasimanyti pinigų įvairiems renginiams ir leidiniams“.  Pernai ji parengė projektą Kultūros rėmimo fondui tema „Lietuvių literatūros populiarinimas Kaišiadorių  savivaldybės viešosiose bibliotekose“. Jame numatyta knygų mugė, pokalbiai prie apskrito stalo, virtuali rajono autorių literatūrinių leidinių paroda. Vykdant projektą, išleistas įdomus rajono literatūrinis žemėlapis, surengtas seminaras... „Tai tęstinis projektas“, - sako Onutė.
Kokius projektus rašytų, ji ieško naujovių, įdomių temų, svarbių rajono bendruomenei. „Nesinori kartotis“, - sako bibliotekininkė. Todėl šiemet jos parengtąjį 2012 –ųjų metų kalendorių galima išvysti  bibliotekos interneto svetainėje.
Ji džiaugiasi, kad  šis jos sumanymas „prigijo“, tapo  reikalingu ir laukiamu, kad žmonės juo  domisi. O. Tomkuvienė džiaugiasi, kad  projektų rašymu susidomėjo jauna  kolegė  Akvilė Jagminaitė, kuri parengė projektą – renginių ciklą „Kuriame įkvėpti Maironio“. „Tai buvo Akvilės idėja, jos mintys.  Aš tik padėjau jai tas mintis sudėlioti popieriuje“, - šypsosi O. Tomkuvienė. Projektas pateiktas Kultūros rėmimo fondui ir laukiama atsakymo. Projekto tikslas gražus: minint Maironio 150-ąsias gimimo metines, numatoma skatinti jaunimo domėjimąsi jo kūryba. Bus surengtas konkursas rajono mokyklų moksleiviams.  Planuojama  susitikti su Žiežmarių gimnazijos maironiečiais, turėtų įvykti  šaunus renginys Trakuose. „Projektas iš tiesų novatoriškas“, - jaunąją kolegę giria Onutė...
„Spartėjantis gyvenimo tempas žmonėms neleidžia ilgai sėdėti prie knygų bibliotekose. Prireikus žinių, jų ieškoma internete, taigi ir bibliotekos privalo taikytis prie šiuolaikinio gyvenimo tempo ir būdo, žmogaus norų“, - sako Kai-šiadorių viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Ona Tomkuvienė  ir tvirtina, kad bibliotekos tapo  ta vieta, kur  „bendruomenės nariai gali tenkinti informacinius poreikius, mokytis, lavintis, kultūringai praleisti laisvalaikį, sutikti bendraminčių ir bendrauti tarpusavyje“.
Visa tai tiesa. Gyvenimas žengia į priekį ir bibliotekininkės labai gerai spėja su juo žengti koja kojon.  Tačiau bibliotekininko profesija vis tiek „kvepia“ knygų paslaptimi ir žydi žodžiais iš tų knygų. Žmonės, dirbantys tarp knygų ir su knygomis, vis tiek visada bus knygų karalystės bibliotekininkais, kad ir kokios aukštos ir „superinės“  technologijos būtų tose bibliotekose įdiegtos. Tai patogu žmonėms ir gerai, kol neatitraukia jų nuo tikros knygos, kurią gali paimti į rankas. Virtuali erdvė kasdien artėja prie mūsų ir gerai, kad biblioteka išlieka ta šventove, kur galime prisiliesti prie tikros knygos. Dar geriau, kad bibliotekoje dirba visas būrys tokių knygai ir skaitytojams atsidavusių žmonių, kaip Ona Tomkuvienė ir jos kolegės.

Rašyti komentarą
  • Kaišiadorių aidai neatsako už komentarų turinį ir jų neredaguoja
  • Kaišiadorių aidai pasilieka teisę pašalinti komentarus, kurie nesusiję su tema, necenzūriniai, pasirašyti kitu asmeniu, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip pažeidžia LR įstatymus.
  • Už komentarus tiesiogiai atsako juos skelbiantys asmenys, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn už šmeižikiškus, viešųjų ar privačiųjų asmenų garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius teiginius, smurto kurstymą, raginimus nuversti teisėtą Lietuvos valdžią bei kitokius neteisėtus veiksmus.
  • Kaišiadorių aidai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis ir jų prašymu suteiks duomenis apie skaitytoją, paskelbusį įstatymus pažeidžiantį komentarą
Vardas:
Komentaras:Saugumo kodas: Code


Peržiūrėta: 9796

Komentarai (7)
2014-01-26 00:57
mano mociute :)
kamile
2011-12-26 12:51
Jos visos gražios ir šaunios. Vat. Palinkėk joms ne tik gražių Kalėdinių švenčių, bet ir malonių, gerų ir vaisingų, darbingų Naujųjų metų
Jonukui
2011-12-26 08:55
onute tu grazuole :)
jonas monkevicius
2011-12-21 19:24
Tu nusipelnei, kad apie tave taip gražiai parašytų. Apie tave ir kolektyvą, kuriame dirbi. Jūs šaunuolės. Padėka autorei.
Onutei
2011-12-20 22:18
kad nepamirštamas toks puikus kolektyvas. Visos jos labai malonios ir mielos. Malonu užeiti. ir Onutei ačių už kūrybiškumą. Galima jai buvo skirti geriausios bibliotekininkės nominaciją. Apie tai reiktų pagalvoti kitais metais. Nors ten jos visos šaunuolės. Tiesiog sunku vieną nuo kitos atskirti. Ir direktorė Aldona taip moka gražiai, subtiliai vadovauti moterų kolektyvui. O tai nelengva. Šaunių Jums Kalėdų, mielosios...
Puiku
2011-12-20 10:39
Puikus kolektyvas, ypač labai atsidavusios tos darbuotojos, kurios mokina senjorus kompiuterinio raštingumo. Dėkui joms, stiprybės ir ištvermės šiame jų sudėtingame darbe.
Marytė
2011-12-19 21:10
Ačiū Onutei - jos kalendoriuje tikrai labai gera ir reikalinga informacija. Sėkmės!
Kristina
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2012 sausio 13, penktadienis )