Naujienos
Archyvas
Redakcija
Reklama
Privatumo politika


2023 rugsėjo 25, pirmadienis
Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO šventė Kaišiadorių katedroje 2022 m. birželio 12 ir 14 d. Spausdinti
2022 birželio 09, ketvirtadienis

Prieš penkerius metus,  2017 m. birželio 25 d.,  vyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis buvo paskelbtas Palaimintuoju.


 PAMALDŲ TVARKA KATEDROJE


 Birželio 12 d., sekmadienis:
 meldžiame Palaimintojo Teofiliaus užtarimo mūsų šeimoms ir Tėvynei.

 *8 ir 10 val. – šv. Mišios. Švč. Trejybės iškilmės liturgija.
 *10 val. – Katechezė (Sielovados centras, Birutės g. 9): Šeima – dovana Bažnyčiai, Bažnyčia –  dovana šeimai ( J. Bernatonienė).
 *11.30 val.  – Rožinio malda Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje (Marijos radijo transliacija).
 *12 val.  – šv. Mišios. Celebruoja  Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS. Šeimos metų ir Sinodinio kelio programos užbaigimas vyskupijoje. Užtarimo malda į Palaimintąjį Teofilių ir palaiminimas relikvija. Mišiose gieda katedros choras, solistai Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavikinas (Marijos radijo transliacija).
 *14 val. – Šeimų agapė.
 *15 val. – Gailestingumo vainikėlis katedroje (Marijos radijo transliacija).
 *17 val. – Švenčiausiojo Sakramento adoracija Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Maldai vadovauja kun. M. Talutis (Marijos radijo transliacija).
 *18 val. – šv. Mišios. Celebruoja  kun. Marius Talutis, Palaimintojo Teofiliaus kanonizacijos bylos Postulatorius. Užtarimo malda į Palaimintąjį Teofilių ir palaiminimas relikvija (Marijos radijo transliacija).

 Birželio 14 d., antradienis:
 meldžiame, kad Palaimintasis Teofilius būtų paskelbtas šventuoju ir per jo užtarimą patirtume mums reikalingų malonių.

 *8.30 val. – šv. Mišios. Palaimintojo Teofiliaus, vyskupo ir kankinio liturgija.
 *11.30 val. – Rožinis Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje (Marijos radijo transliacija).
 *12.00 val. – šv. Mišios. Celebruoja Lietuvos vyskupai. Užtarimo malda į Palaimintąjį Teofilių ir palaiminimas relikvija (Marijos radijo transliacija).
 *13.30 val. – Gyvojo rožinio draugijos konferencijos (Sielovados centras, Birutės g. 9): Dvasinis įvaikinimas  (kun. A. Adukowski); Negimusio kūdikio įasmeninimas  (N. Baltrūnienė); Artimo meilės skatintojau, melski už mus! ( kun. M. Talutis).
 *14–17.45 val. – Švenčiausiojo Sakramento adoracija katedroje: 14 val. – Rožinis, 15–16 val. – Gailestingumo vainikėlis ir Kryžiaus kelias (Marijos radijo transliacija).
 *18.00 val. – šv. Mišios. Celebruoja Panevėžio vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM. Gieda Miežiškių parapijos choras (Panevėžio vyskupija). Užtarimo malda į Palaimintąjį Teofilių ir palaiminimas relikvija.
 *19.00 val. –  Babriškių parapijos padėkos Voto ir Komuninės katedrai įteikimas.
 *19.15 val. – Musica humana sakralios muzikos koncertas Katedroje (meno vadovas ir dirigentas R. Beinaris).

Kaišiadorių vyskupijos kurija


Paskutinį kartą atnaujinta ( 2022 liepos 01, penktadienis )