Naujienos
Archyvas
Redakcija
Reklama
Privatumo politika

Šiuo metu 1 skaitytojas

arrow Archyvas 2020 spalio 25, sekmadienis
Apie mylimą sūnų choreografą – Stepono Alfredo Vaitkevičiaus knyga ,,Išėjęs sugrįžti...“ Spausdinti
Laima KMELIAUSKIENĖ   
2019 rugsėjo 06, penktadienis

Tėvas Steponas Alfredas Vaitkevičius ištesėjo pažadą sūnui – šią vasarą, prabėgus daugiau kaip trejiems metams po netekties, apie choreografo Stanislovo Vaitkevičiaus gyvenimą ir kūrybą išleista knyga ,,Išėjęs sugrįžti“. Leidinį galite įsigyti Žalvarnių kaime (Žiežmarių apylinkės sen.), Žalvarnių g. 1; tel. (8 346) 58 310 Leidinio viršelį puošia dailininko Algimanto Snarskio šaržas
„Išėjęs sugrįžti...“ Tai tėvo Stepono Alfredo Vaitkevičiaus knyga apie savo sūnų Stanislovą, daugelio pažįstamų, bičiulių vadintą tiesiog Stasiu ar Staseliu, o artimųjų – Stasiumi. Mielą ir paprastą žmogų, talentingą choreografą, ilgametį žiežmariečių liaudies šokių kolektyvo „Skaisgija“ vadovą, Kaišiadorių muzikos mokyklos direktorių, Žiežmarių miestelio seniūną...  Nepajėgusį ilgiau kovoti su Parkinsono liga, kurį ji užklupo sulaukusį vos 38 metų...


Pasklaidykime šią biografinę knygą, dienos šviesą kaišiadoriškėje „Printėjoje“ išvydusią ką tik nubėgusią vasarą.
Iš leidinio „Išėjęs sugrįžti...“ pratarmės:
*„Choreografas Stanislovas Vaitkevičius (1962–2016 m.) per savo palyginti neilgą, vos 53 metus trukusį gyvenimą, paliko nors ir nedidelį, bet žymų pėdsaką. Stanislovą supo didžiulis ratas puikių, nuostabių ir talentingų žmonių, apie juos aš ir noriu papasakoti.“
*„Šios knygos pradžioje, aprašydamas Stanislovo vaikystę ir jaunystę, aš norėjau pasakyti, kad jokie genijai ir talentai, kurie dažnai apipinami visokiausiais nepelnytais mitais ir nebūtais dalykais, nenukrenta iš dangaus arba neatskrenda iš kosmoso, bet gimsta ir užauga paprastose šeimose ir yra tokie pat žmonės kaip  ir  visi: su savo silpnybėmis, nuopuoliais, pakilimais.
Steponas Alfredas Vaitkevičius sako, kad apie leidinį, kuriame atsispindėtų Stanislovo veikla, kūryba, buvo kalbama dar prieš sūnui išeinant. Tai buvo anūkės Lauros vyro Mindaugo Tamošaičio mintis. Stasys tam pritarė
Norėjosi parodyti, kad žmogus gyvena tarp žmonių ir kad tarp žmonių formuojasi jo pasaulėžiūra, kad pamėgtas darbas, nors ir neduodantis didelės materialinės naudos, visada padeda žmogui tobulėti ir atsiskleisti.“

*„(...) Stanislovo darbai nebuvo beprasmiai. Tą rodo jo darbų pripažinimas, pelnytos padėkos ir įvairiausi apdovanojimai. Bet svarbiausia tai, kad jo pradėtus darbus toliau tęsė ir tęsia kiti aukštos kvalifikacijos tam darbui pasišventę ir atsidavę žmonės, o be to – tuo keliu pasuko ir ne vienas jaunosios kartos atstovas.“
*„Baigdamas noriu širdingai padėkoti savo žmonai Janinai, kuri, nepaisydama mano sudėtingo charakterio, daugiau negu penkiasdešimt metų lydėjo mane gyvenimo keliu: slaugė, rūpinosi ir, pati būdama neįgali, kaip įmanydama stengėsi padėti šitame, atrodytų, ne pagal mano jėgas darbe.
Esu labai dėkingas senam savo bičiuliui ir draugui Ramučiui Klovai bei jo žmonai Staselei, kuriais visada galėjau pasitikėti ir kurie visada palaikė mane ne tik moraliai, bet ir ne kartą rėmė finansiškai.
Esu labai dėkingas visiems, kurie parašė prisiminimus apie velionį Stanislovą, o taip pat ir tiems, kurie neparašė jokių prisiminimų, bet savo konsultacijomis, patarimais bei moraliniu palaikymu vienaip ar kitaip prisidėjo prie šito darbo.
Esu labai dėkingas Kaišiadorių meno mokyklos akordeono klasės mokytojai Onutei Kupčiūnienei, paruošusiai ir išleidusiai į gyvenimą abi mano anūkes, Laurą ir Elzę, ir savo muzikos garsais lydėjusiai Stanislovą iki pat jo gyvenimo pabaigos.
Noriu padėkoti mūsų šeimos gydytojai Aldonai Medzevičienei, kuri iki paskutinės akimirkos altruistiškai slaugė Stanislovą ir ne vieną bemiegę naktį praleido prie jo patalo.
Noriu padėkoti Stanislovo numylėtam pagrindiniam jo sukurtų šokių atlikėjui – tautinių šokių kolektyvui „Skaisgija“, išugdžiusiam jį patį, populiarinusiam jo sukurtus šokius ne tik visoje Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, ir galiausiai daugybei žmonių, kurių visų čia neįmanoma išvardyti, palydėjusių jį į paskutinę kelionę.
Labai norėčiau, kad mano knyga sudomintų, o gal būtų naudinga įvairių liaudies šokių būrelių vadovams, šokėjams bei visiems lietuvių tautinio šokio mylėtojams. Noriu iš visos širdies padėkoti savo anūkei Laurai, istorijos mokslų magistrei, ir jos vyrui Mindaugui Tamošaičiui, istorikui, humanitarinių mokslų daktarui, kurį aš pamilau kaip tikrą savo sūnų. Jie, negailėdami nei savo laiko, nei jėgų, taisė, redagavo visus mano rašinius, patarinėjo ir stengėsi, kad ši knyga pagaliau pasiektų skaitytoją.“
 *     *    *  
Janina ir Steponas Alfredas Vaitkevičiai: ,,Netekties skausmas – gilus kaip vandenynas...“
Stanislovo Vaitkevičiaus gyvenimo ir kūrybos apžvalgai skirta pusė knygos, kiek mažiau užima bendramokslių, bičiulių, giminaičių prisiminimai. Mintimis apie Stanislovą pasidalino: Živilė Antanavičienė, Stanislovo kurso draugė Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, Jonavos meno mokyklos Choreografijos skyriaus vyr. mokytoja; Adelė Baškienė, Stanislovo teta; Modesta Vilija Butkutė-Vaitkevičienė, pirmoji Stanislovo žmona; Kazimieras Dokšus, inžinierius, mokslinis bendradarbis, knygos autoriaus draugas; Bronislovas ir Adelė Girdvainiai, Stanislovo dėdė, krikštatėvis ir dėdyna; Vilma Klizienė, tautinių šokių kolektyvo „Kiementa“ šokėja; Ramutis Klova, knygos autoriaus šeimos draugas, inžinierius mechanikas; Juozas Krinickas, Stanislovo bendradarbis, muzikantas, dailininkas; Onutė Kupčiūnienė, Kaišiadorių meno mokyklos akordeono klasės mokytoja; Alina Kvietkauskienė, kolegė, Marijampolės vyresniųjų tautinių šokių grupės „Jotvingis“ vadovė; Rimvydas Margevičius, Stanislovo draugas, klubo „Skaisgija“ administratorius; Vytautas Masalevičius, Modestos Vilijos Butkutės-Vaitkevičienės pusbrolis, verslininkas; Arūnas Medzevičius, gydytojas stomatologas, klubo „Skaisgija“ šokėjas; Rimantė Minkuvienė, Stanislovo krikštamotė; Laimutė Kuodienė, kolegė, bičiulė, Vilniaus kolegijos šokių ir dainų ansamblio meno vadovė; Jolanta Staradubcevienė, draugė, Klaipėdos apskrities žmonių su fizine negalia Alternatyvaus meno centro vadovė; Laura Tamošaitienė, Stanislovo dukterėčia; Alfredas Vaitkevičius, Stanislovo brolis; Benediktas Vaitkevičius, Stanislovo sūnėnas, Lietuvos Respublikos stalo teniso rinktinės narys; Elzė Vaitkevičiūtė, Stanislovo dukterėčia, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokinė; Paulius Vaitkevičius, Stanislovo sūnėnas, Kretingos šokių kolektyvo „Pupa“ vadovas; Steponas Alfredas Vaitkevičius, Stanislovo tėvas; Birutė Zubkovienė, „Skaisgijos“ vadovė; Arvydas Žibas, Stanislovo draugas, teisininkas; Mindaugas Tamošaitis, istorikas, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentas, istorijos mokytojas ekspertas.

 *     *      *
Stepono Alfredo Vaitkevičiaus  ir jo žmonos Janinos besveikatės dienos slenka mažulyčiame  namelyje ant kalniuko Žalvarnių kame, prie pat Žiežmarių. Tai buvo jų Stanislovo sodo namelis, į kurį jiedu iš Kauno atsikėlė, pasak Stepono, kai Lietuvoje buvo pučas. Laimei, šalia įsikūręs sūnus Alfredas su žmona  Dia-na. Senieji Vaitkevičiai džiaugiasi jų artuma, didžiuojasi savo anūkais Laura, Pauliumi, Benediktu ir Elze. O štai anūkė Laura jau dvi proanūkes padovanojo – Kunigundą ir Uršulę, Paulius augina Igną... Stanislovo sūnus Klemensas šiemet baigė Žiežmarių gimnaziją. Gyvenimas bėga, skuba...
Ir Stepono, ir Janinos šaknys – Žemaitijoje, Telšių krašte. Pasak S. V. Vaitkevičiaus, jis Kauno politechnikos institute įgijęs mechanikos prietaisų specialybę, tačiau jo dūšiai tai buvusi svetima profesija.
„Norėjau studijuoti žurnalistiką, bet lietuvių kalbos sąsiuvinis buvęs raudonas – daug klaidų dariau“, – kvatojasi senolis, artimųjų dieduku vadinamas.
Nors sveikatos nėra nė gramo, Steponas Alfredas Vaitkevičius sako, jog nenorintis vien gulėti per dienų dienas. Vėl turi kūrybinių planų. Ir kaip leidinyje teigia Mindaugas Tamošaitis, anūkės Lauros vyras, „Norėtųsi palinkėti, kad po šios knygos išleidimo diedukas nugyventų daug metų ir imtųsi plunksnos rašyti naują knygą. Kiek yra žinoma, kitas dieduko nužiūrėtas tyrinėjimo taikinys – Lietuvos demokratų partija (1989–2001 m.), kurioje keletą metų jis pats aktyviai veikė“.
*     *    *  
Prisiminimai – stipresni už mirtį, o jei jie pavirtę spausdintu žodžiu, jų nenugalės net laikas. Steponas ir Janina Vaitkevičiai sakė, kad rudenį galbūt Žiežmariuose vyks knygos „Išėjęs sugrįžti...“ pristatymas.
Jų Stanislovas sugrįš čia, kur jam buvo gera, kur nusileido „Aukso paukštė“(aukščiausias Lietuvos nacionalinio kultūros centro įvertinimas), savo sparnais paliesdama kiekvieno „Skaisgijos“ šokėjo širdį, čia, kur mylėjo ir buvo mylimas...


Rašyti komentarą
  • Kaišiadorių aidai neatsako už komentarų turinį ir jų neredaguoja
  • Kaišiadorių aidai pasilieka teisę pašalinti komentarus, kurie nesusiję su tema, necenzūriniai, pasirašyti kitu asmeniu, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip pažeidžia LR įstatymus.
  • Už komentarus tiesiogiai atsako juos skelbiantys asmenys, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn už šmeižikiškus, viešųjų ar privačiųjų asmenų garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius teiginius, smurto kurstymą, raginimus nuversti teisėtą Lietuvos valdžią bei kitokius neteisėtus veiksmus.
  • Kaišiadorių aidai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis ir jų prašymu suteiks duomenis apie skaitytoją, paskelbusį įstatymus pažeidžiantį komentarą
Vardas:
Komentaras:Saugumo kodas: Code


Peržiūrėta: 1680

Komentarai (10)
2020-09-04 22:25
Niekada netikiu juodąja magija ar burtų liejėjais, tačiau burtai, vadinami dr. Ajayi, mano nuomonę keičia, jis yra puikus žmogus, kurį gausiai palaimino savo protėviai, galėdami išspręsti santykių problemas. Aš jį pažįstu per draugą, kuris padėjo užsitikrinti didžiulę sutartį, aš turėjau problemų savo santuokoje, nes mano 15 metų vyras sako, kad jis nori skyrybų, nes po to, kai mes kartu išgyvenome, tai sulaužė mano širdį, aš stengiuosi suprasti ką aš padariau neteisingai, bet nieko negalėjau pagalvoti, pasakiau burtų ištraukėjui savo situaciją, o jis man leido suprasti, kad mano vyras nėra jis pats, jis man pasakė, ką man daryti, ir aš vykdžiau instrukcijas, per tris dienas po burto, vyras suprato savo protą ir atšaukė skyrybas, nuo tada mes laimingai gyvename kartu be jokių problemų, jei jūsų santykiuose kyla problemų, susisiekite su dr. Ajayi ir ieškokite ilgalaikio sprendimo el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą arba Whatsapp / Viber numeris: +2347084887094
Ruth Stanford
2020-08-25 05:35
Ahojte, všetci, pozornosť! Ak niekoho milujete a záleží vám na tej osobe, urobíte všetko pre to, aby ste boli s tou osobou, moja bývalá priateľka ju tak veľmi milujem, keď sme ich rozišli, nikdy o nej neprestávam myslieť, musím urobiť niečo, aby som ju dostala späť, to bolo, keď som začal čítať články o tom, ako sa vrátiť späť milenec, to bolo, keď som videl doktora Lomi, koľko ľudí hovorí o tom, ako privádza späť svojho milenca, kontaktoval som doktora Lomi na WhatsApp, vysvetlil som mu všetko a obsadil kúzlo na moju bývalú priateľku, ktorá mi ten istý deň zavolala a začala mi prosiť, a dnes sme opäť spolu, miluje ma a chichot ma viac, ako predtým, kontaktujte doktorku Lomi dnes na WhatsApp čísle +2349034287285 alebo môžete mu poslať e-mailom; Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą je to najlepšie kúzlo, ktoré môžete kontaktovať kvôli pomoci.
Dása Jàn
2020-07-13 00:20
Aš esu apimta džiaugsmo dėka dr. Ilekhojie. Mano vyras paliko mane pas kitą moterį po kelerių metų ir aš buvau labai nuniokotas, nes niekada jam nieko blogo nepadariau, likau su dviem vaikais ir darbu, kuris mažai uždirba. Aš beveik atsisakiau, kol internete pamačiau liudijimą apie gydytoją Ilekhojie ir nusprendžiau su juo susisiekti. Aš jam paaiškinau savo problemą ir jis patikino, kad po 24 val. Pamatysiu teigiamą rezultatą, nustebęs mano vyras grįžo kitą dieną po burtų maldavimo man atleisti ir pažadėjo niekada neišvykti. Mano vyras grįžo jau 6 mėnesius ir niekada neturėjome jokių problemų, džiaugiuosi, kad neabejojau gydytoju Ilekhojie, nes jis tikrai gali išspręsti bet kokias problemas. Taip pat galite susisiekti su juo dėl pagalbos dabar. El. Paštas: ( Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą ) „Viber“ / „WhatsApp“: +2348147400259
Ingrid Banner
2020-05-19 01:46
Jei susiduriate su kokiais nors gyvenimo sunkumais ir norite ilgalaikio sprendimo, susisiekite su dr. Ajayi. Jis yra galingas rašytojas „Viber“ ar „WhatsApp“ numeriu: +2347084887094 arba el. Paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
 
Mano vyras planavo išsiskirti iš manęs, sakydamas, kad jis pavargo nuo mūsų sąjungos, aš buvau nustebęs, nes staiga tai įvyko staiga ir mano instinktas man pasakė, kad kažkas negerai, vėliau sužinojau, kad mano vyras turi moterį lauke, paklausiau jo apie tai. , jis labai supyko ir pasakė, kad būtent todėl nori, kad mes skyrybų, jis paliko namus 6 mėnesiams, kai pamačiau dr. Ajayi rašybos atstovės kontaktą, moteris paaiškino, kas jai gali pastoti ir susilaukti savo vaiko su žolinis vaistas po 9 santuokos metų, aš paėmiau jo kontaktą ir paaiškinau jam savo situaciją su savo vyru, jis man pasakė, kad mano vyru yra manipuliuojama tamsiomis jėgomis, jis man liepė padaryti keletą dalykų ir atlikti man prabilimą po septynerių Praėjus kelioms dienoms, kai mano vyras atėjo namo ir suplėšė skyrybų popierių, dabar laimingai gyvename visų dėka Dr. Ajayi. Nebijokite dėl savo problemos kreiptis pagalbos ir ją išspręsti.
Diana Bend
2020-05-14 01:42
Întrucât fețele noastre sunt diferite, așa că problemele noastre sunt nu știu ce dificultate întâmpinați în viață, dar vreau să știți că astăzi, dacă vreți să vă scoateți din calvarul vostru, sunt o soluție pentru dvs. Vreau să prezint publicului un bărbat pe nume Dr. Ajayi, el este un caster puternic de vrăji și m-a ajutat să-mi salvez căsnicia acum un an, deoarece soțul meu a plecat de acasă spunând că nu mai este interesat de unirea noastră, poate fi ca un șoc la mine pentru că nu-mi amintesc certurile, ulterior am aflat că a fost cu o altă doamnă, îl rog să se întoarcă acasă să fie cu mine și cu copiii, dar nu mai acționa singur, mai târziu aflu că el a fost posedată cu un farmec de doamna cu care este. L-am contactat pe dr. Ajayi, iar farmecul s-a desfăcut după 3 zile de vrajă și soțul meu s-a întors acasă. Dr. Ajayi este capabil să efectueze orice fel de vrajă, dar serviciul său nu este gratuit. Contactează-l pe Viber / WhatsApp: +2347084887094 sau e-mail: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
Angelica Modric
2020-04-23 19:56
Ačiū dr. Ilekhojie, kad padėjote man. Aš buvau vedęs 4 metus ir 5-erius metus kita moteris pagrobė mano vyrą nuo vaikų ir manęs. Aš kentėjau, kol susipažinau su dr. Ilekhojie internete ir nusprendžiau pabandyti ją. Nustebinančiai, aš tik nusiųsdavau nuotrauką jai ir mano vyrui, o po 48 valandų, kaip ji man pasakė, pamačiau, kaip mano vyras ateina pas mane ir vaikai, ir tai yra Todėl aš rekomenduoju visiems, turintiems santykių problemų, susisiekti su šia galinga moterimi ir leisti savo meilužei sau. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie, tel. +2348147400259 
El. Paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą ir Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą Svetainė: https://gethelps.online
Laura Dalek
2020-04-17 20:48
Šiandien labai džiaugiuosi savo šeima. Vyras paliko mane gerus 3 metus ir aš jį labai myliu, nuo to laiko ieškojau būdo, kaip jį susigrąžinti. Išbandžiau daugybę variantų, tačiau jis negrįžo, kol nesutikau draugo, kuris mane nuginklavo prie dr. Ilekhojie burtų žinovo, kuris padėjo man sugrąžinti mano vyrą po 48 valandų susisiekimo su juo. Aš ir mano vyras šiandien laimingai gyvename kartu. Tas vyras yra puikus, galite susisiekti su juo el. Paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą ir Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą . Dabar aš patarsiu rimtams, susidūrusiems su tokia problema, susisiekti su juo dabar greitas sprendimas be streso .. Jis visada yra ten, kur jums jo reikia, dabar aš jį vadinu savo tėvu. 
susisiekite su juo „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 arba el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą ir Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą Svetainė: https://gethelps.online
Ella Pinnick
2020-04-16 05:33
norite grąžinti savo buvusį vaikiną, merginą, vyrą ar žmoną ar bet kurį iš artimųjų, jei jums reikalingas dvasinis dėmesys, jaučiate, kad viskas vyksta ne su jumis ir jums reikia pagalbos, norint pakeisti dalykus, pasitelkiant šį puikų žmogų Magas, puikus Meilės rašybos ratukas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą Savo magiška galia jis išsprendžia bet kokią problemą, su kuria, jūsų manymu, susiduriate. tiesiog susisiekite su juo nurodydami šią informaciją! el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą arba whatsapp +2348165965904 su šia dviem detalėmis galite susisiekti su juo. Jis visada yra ir yra pasirengęs padėti jums išspręsti jūsų problemą visą gyvenimą. Radau jį tada, kai man reikėjo pagalbos susigrąžinti mano vyrą, kuris paliko mane ir keletą mėnesių išvyko pas kitą moterį, pasitelkdamas chubygreat Spell darbą aš sugebėjau jį sugrąžinti ir mes kartu gyvenome laimingi. Ačiū chubygreat, tegul Dievas toliau stiprina jūsų stiprybę ir suteikia jums išminties.
Bunny Sarafina
2020-04-16 05:32
norite grąžinti savo buvusį vaikiną, merginą, vyrą ar žmoną ar bet kurį iš artimųjų, jei jums reikalingas dvasinis dėmesys, jaučiate, kad viskas vyksta ne su jumis ir jums reikia pagalbos, norint pakeisti dalykus, pasitelkiant šį puikų žmogų Magas, puikus Meilės rašybos ratukas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą Savo magiška galia jis išsprendžia bet kokią problemą, su kuria, jūsų manymu, susiduriate. tiesiog susisiekite su juo nurodydami šią informaciją! el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą arba whatsapp +2348165965904 su šia dviem detalėmis galite susisiekti su juo. Jis visada yra ir yra pasirengęs padėti jums išspręsti jūsų problemą visą gyvenimą. Radau jį tada, kai man reikėjo pagalbos susigrąžinti mano vyrą, kuris paliko mane ir keletą mėnesių išvyko pas kitą moterį, pasitelkdamas chubygreat Spell darbą aš sugebėjau jį sugrąžinti ir mes kartu gyvenome laimingi. Ačiū chubygreat, tegul Dievas toliau stiprina jūsų stiprybę ir suteikia jums išminties.
Bunny Sarafina
2020-01-22 14:33
MANO vardas Debora Holladay. Po 12 santuokos metų mano vyras ir aš buvome ginčydamiesi, kol jis galiausiai paliko mane ir persikėlė į Kaliforniją būti su kita moterimi. Jaučiau, kad mano gyvenimas baigėsi ir vaikai manė, kad daugiau nebematys savo tėvo. Aš stengiausi būti stipri tik dėl vaikų, tačiau nesugebėjau suvaldyti skausmų, kurie kankina mano širdį, širdį užpildė skausmai ir skausmai, nes buvau iš tikrųjų įsimylėjęs savo vyrą. Kiekvieną dieną ir kiekvieną vakarą galvoju apie jį ir visada noriu, kad jis sugrįžtų pas mane, aš tikrai buvau nusiminęs ir man reikėjo pagalbos, todėl ieškojau pagalbos internete ir atėjau į svetainę, kurioje manoma, kad DR SUNNY galėtų padėti greitai rasti mano pvz. Taigi jaučiau, kad turėjau tai išbandyti. Aš susisiekiau su juo ir jis man pasakė, ką daryti, ir aš padariau tai, tada jis padarė meilės burtą man. Po 28 valandų mano vyras man tikrai paskambino ir pasakė, kad aš jo labai pasiilgau ir vaikų, toks nuostabus !! Štai jis tą pačią dieną grįžo su didele meile ir džiaugsmu ir atsiprašė už savo klaidą ir už skausmą, kurį ji sukėlė man ir vaikams. Nuo tos dienos mūsų santuoka buvo stipresnė nei anksčiau, visa tai dėkojo DR SUNNY. jis yra toks galingas ir aš nusprendžiau pasidalinti savo istorija internete, kad DR SUNNY yra tikras ir galingas kalbėtojas, kad aš visą laiką melsiuosi, kad padėčiau jo vaikams nelaimės metu, jei esate čia ir jums reikia susirasti savo buvusį ar jūsų vyras persikėlė į kitą moterį, daugiau nebeverkite, susisiekite su šiuo galingu ratu. Čia yra jo „Call / WhatsApp“ kontaktas: +2349030731985 
Paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
Debora
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2019 spalio 19, Šeštadienis )