Naujienos
Archyvas
Redakcija
Reklama
Skelbimai
Privatumo politika

Šiuo metu 2 skaitytojai

arrow Redakcija arrow Istorija 2024 balandžio 23, antradienis
Istorija Spausdinti
1946 m. pavasarį susikūrė Kaišiadorių apskritis. Netrukus buvo suburta ir apskrities laikraščio redakcija. Spalio 6 d. išėjo pirmasis ,,Bolševikiniu keliu“ laikraščio numeris. Laikraščio redaktorius buvo V. Gutauskas. Laikraščio tiražas 2 tūkst. egz. Nuo 1953 m. balandžio 1 d. laikraštis ėjo nauju pavadinimu – ,,Komunistiniu keliu“, nuo 1962 m. balandžio 25 d. – ,,Į komunizmą“. Iki 1964 m. laikraštis Kaišiadoryse buvo renkamas rankiniu būdu, po to linotipu. Beveik dvidešimt metų redakcija buvo Vytauto Didžiojo g., nedideliame mediniame pastate, vėliau Tarybų rūmuose, o Atgimimo metais persikėlė į patalpas Gedimino g. 42, kur yra lig šiol. Didžiausią tiražą laikraštis turėjo 1982 m. sausio mėn. – 10705 egz.

1989 m. laikraštis pradėtas spausdinti Kaune, ,,Raidės“ spaustuvėje. Kai ši spaustuvė užsidarė, kurį laiką (2005. 09–2005.12.31) laikraštis buvo spausdinamas ,,Aušros“ spaustuvėje Kaune. Nuo 2006 m. sausio 1 d. jį spausdino Adomo Jakšto spaustuvė Kaišiadoryse. Nuo 2009 m. spalio 9 d. laikraštį spausdiname Lenkijoje spaustuvėje ,,Meria Regionale“, Ignatki, Kleosin.

1989 m. sausio 31 d. laikraštis išėjo nauju pavadinimu – ,,Kaišiadorių aidai“. 1991 m. spalio 24 d. užregistruota UAB ,,Kaišiadorių aidai“. Ji leidžia laikraštį ligi šiol.

Per 60 metų laikraštį redagavo aštuoni redaktoriai, ilgiausiai – 25 metus – Jonas Laurinavičius. Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. ,,Kaišiadorių aidų“ redaktorė Angelė Rabačiauskienė. Pastaraisiais metais laikraščio tiražas apie 3 tūkst. egzempliorių.