Naujienos
Archyvas
Redakcija
Reklama
Privatumo politika

Šiuo metu 1 skaitytojas

arrow Archyvas 2020 spalio 28, trečiadienis
Kaišiadoriečiai vaikšto ,,auksiniu tilteliu“... KAS taip pasistengė? Spausdinti
Laima KMELIAUSKIENĖ   
2019 balandžio 12, penktadienis
Kas galėtų paneigti, kad esame neturtingi?! Šio tiltelio Girelės tvenkinio pašonėje atnaujinimui Savivaldybė atseikėjo beveik 22 tūkst. eurų
Kaišiadorių rajono gyventojai, o ir „Kaišiadorių aidų“ skaitytojai, niekaip neužmiršta „Auksinio tiltelio“ temos...
Priminsime, kad Kaišiadorys plačiai nuskambėjo praėjusių metų rugsėjo 18 d.  LNK „Žiniose“. Reportaže buvo teigiama, jog Kaišiadoryse bręsta skandalas dėl medinio tiltelio. Gyventojai piktinosi, kad pėsčiųjų ir dviračių taką rekonstruojanti savivaldybė savavališkai sutvarkė privatų tiltelį, tačiau pyko ne dėl to, kad sutvarkė, o dėl paaiškėjusios jo kainos. Į viešumą nutekėjus dokumentams, pasirodė, kad investuoti pinigai – sunkiai suvokiamo dydžio. Vietos meistrai įvertino, kad tokius darbus būtų padarę dešimt kartų pigiau...
Ši tema buvo „gvildenama“ ir socialiniuose tinkluose. Ypač „Auksinis tiltelis“ iš akiračio neprasprūdo asociacijai „Žiežmarių miesto bendruomenė“, kuriai vadovauja Nerijus Meškauskas, beje, buvęs kandidatas į Kaišiadorių rajono savivaldybės merus. Ši bendruomenė aktyviai į dienos šviesą kelia ne tik Žiežmarių miesto problemas ir skaudulius.
Pranešimą „Dėl netinkamai vykdomų projektų Kaišiadorių rajone bei galimų korupcijos apraiškų“ Žiežmarių miesto bendruomenė vasario 17 dieną išsiuntė įvairioms institucijoms: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, Viešųjų pirkimų tarnybai, Seimo Antikorupcijos komisijai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.
Minėtame pranešime teigiama:
„Kaišiadorių rajono gyventojai pasipiktinę Kaišiadorių miesto savivaldybės projektu Nr. 04.5.1-TID-R-516-21-0003 „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink Girelės II tvenkinį Kaišiadorių mieste“, kuris įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų  investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“. Šio projekto valdymo metu, savivaldybės lėšomis buvo rekonstruojamas tiltelis, į kurį buvo investuota apie 20000 € suma, neadekvati atliktų darbų kiekiui. Gyventojai pranešė, kad tiltelis nebuvo rekonstruojamas, atlikti tik kosmetiniai remonto darbai, dažymas, apkalimas lentelėmis. Žiežmarių miesto bendruomenė, gindama viešą interesą ir matydama galimos korupcijos apraiškas, statybos darbus atliekant neprofesionaliai, kuo paprasčiau, prašo patikrinti, kaip buvo vykdomas viešųjų pirkimų konkursas bei atlikti statybos darbai, kas atsakingas už jų atlikimo kontrolę ir kitas priemones, kurios neaprašytos, bet turėjo būti atliktos vykdant tokius darbus. Informuoti bendruomenę raštu.
Šiuo metu Kaišiadorių rajono savivaldybė teigė, kad atliekamas tyrimas, bet net tarybos nariai negauna pilnos informacijos apie tyrimo eigą ir rezultatus, taip pat nepaaiškinama visuomenei, kas atlikta, kas nubaustas, ar sugražinti pinigai į rajono biudžetą.“
Apie „auksinį tiltelį“ buvo kalbama ir priešrinkiminėse kandidatų į rajono savivaldybės merus diskusijose.
Kokiame etape dabar yra visas šitas „auksinio tiltelio“ tyrimas? Galbūt jis jau baigėsi? Kokie rezultatai? Jei yra kaltų, kas konkrečiai ir kokias nuobaudas gavo? Jei buvo permokėta už tiltelio rekonstravimo darbus, ar pinigai bus sugrąžinti? Kokie konkrečiai žmonės (komisija) „palaimino“ šį objektą eksploatuoti?
Prašytume priminti, kas buvo šio objekto statybos darbų rangovas.
Visą šį aukščiau pateiktą tekstą, užbaigdami sakiniu „Laukiame išsamaus paaiškinimo“ kovo 26 dieną elektroniniu paštu nusiuntėme Kaišiadorių rajono savivaldybės merui Vyteniui Tomkui. Deja, praėjusį penktadienį, balandžio 5 dieną, kai šis laikraščio numeris buvo baigiamas ruošti spaudai, atsakymo iš mero ar atsakingų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų dar nebuvome gavę. Tačiau vis dėlto tikimės atsakymo sulaukti. Jį, grįždami prie „Auksinio tiltelio“ temos, mielai spausdinsime.

Skaidrumo sargyboje –  ir asociacija „Žiežmarių miesto bendruomenė“

Kaip minėjome, asociacija „Žiežmarių miesto bendruomenė“, vadovaujama Nerijaus Meškausko, pasiryžusi ginti viešąjį interesą, aktyviai ėmėsi „Auksiniame tiltelyje“ paslėptų galų.
Ir štai – vasario 22 d. N. Meškauską pasiekė atsakymas iš Vyriausybės. Vyriausybės kancleris raštą adresuoja Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje:
„Ministro Pirmininko pavedimu prašau išnagrinėti Žiežmarių miesto bendruomenės kreipimąsi dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos neveikimo ir pagal kompetenciją imtis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme numatytų priemonių. Apie priimtus sprendimus prašau informuoti pareiškėją (kopiją siųsti Vyriausybės kanceliarijai).“
Tą pačią dieną „Žiežmarių miesto bendruomenę“ pasiekė ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Kauno apygardos valdybos raštas „Dėl informacijos pateikimo“, pasirašytas viršininko Rolando Urbono:
„Informuojame Jus, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno valdyboje dėl tiltelio, esančio prie Girelės II tvenkinio, Kaišiadoryse, remonto, atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr.03-6-00052-18.
Jūsų 2019-02-17 pranešimas „Dėl netinkamai vykdomų projektų Kaišiadorių rajone bei galimų korupcijos apraiškų“ prijungtas prie atliekamo tyrimo medžiagos.“
Kovo 27 dieną asociacija „Žiežmarių miesto bendruomenė“ savo feisbuko paskyroje pasidalino ir Centrinės projektų valdymo agentūros raštu „Dėl gauto pranešimo“.  Jame teigiama:
„Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) 2019 m. vasario 25 d. gavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos raštą Nr. BRK-986 „Dėl gauto pranešimo persiuntimo“, kuriuo persiųstas asociacijos „Žiežmarių miesto bendruomenės“ 2019 m. vasario 17 d. pranešimas (toliau – Pranešimas). Pranešime teigiama, kad pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ įgyvendinamo projekto Nr. 04.5.1-TID-R-516- 21-0003 „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas aplink Girelės II tvenkinį Kaišiadorių mieste“ (toliau – Projektas) metu buvo rekonstruotas tiltelis, investuojant neadekvačią sumą, lyginant su atliktų darbų kiekiu, ir prašoma patikrinti, kaip buvo vykdomas viešųjų pirkimų konkursas, atlikti statybos darbai ir kas atsakingas už jų vykdymo kontrolę.
Projekto sutartis dėl finansavimo Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis pasirašyta 2017 m. rugsėjo 11 d. Projekto sutartyje buvo įsipareigota rekonstruoti 1,11 km ilgio pėsčiųjų ir dviračių tako, aplink Girelės II tvenkinį, ruožą, pagal UAB „Rusnė“ 2012 m. parengtą techninį projektą Nr. 2012-104-TP „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo aplink Girelės II tvenkinį, Kaišiadorių mieste“ (2015 m. išleista techninio projekto A laida) (toliau – Techninis projektas). Pažymėtina tai, kad pėsčiųjų ir dviračių tiltelis, esantis tarp rekonstruoto pėsčiųjų ir dviračių tako piketų 10+70.15 – 10+91.45, nurodytas kaip atskiras statinys, nėra įtrauktas į Techninio projekto apimtį ir nebuvo įtrauktas į Projekto sutartį, atitinkamai šio tiltelio atnaujinimo darbai nebuvo finansuoti Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis.
Techniniame projekte numatyti darbai buvo vykdomi pagal 2017 m. birželio 6 d. rangos darbų sutartį Nr. VP-112, pasirašytą tarp Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Jonavos hidrotechnika“ (toliau – Rangos sutartis).
(...) Darbų techninę priežiūrą vykdė UAB „Saugvila“ pagal 2017 m. kovo 27 d. pasirašytą paslaugų sutartį Nr. VP-45. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nesudėtingam E2 kategorijos statiniui projekto vykdymo priežiūros paslaugų vykdymas yra neprivalomas.
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2017 m. spalio 26 d. raštu Nr. (3.17-V8E)-788 pateikė prašymą įgyvendinančiajai institucijai Transporto investicijų direkcijai dėl papildomo finansavimo Projektui. Prašymas buvo grindžiamas tuo, kad rengiant Techninį projektą 2012 m. nebuvo numatyti darbai tiltelio atnaujinimui, tačiau 2017 m. pradėjus vykdyti pėsčiųjų ir dviračių tako statybos darbus, buvo nustatyta, kad esantis tiltelis stipriai nusidėvėjęs, tiltelio porankiai ir statramsčiai aplūžę, sutrūniję, konstrukcinė dalis apkerpėjusi, prasidėjusi metalinių konstrukcijų korozija ir reikalinga atlikti šio tiltelio remontą, atliekant šiuos pagrindinius darbus: esamo tiltelio demontavimas, gręžtinių pamatų įrengimas, metalinių konstrukcijų gaminimas, montavimas, gruntavimas ir dažymas, medinių bruselių, statramsčių ir turėklų įrengimas, impregnavimas. Transporto investicijų direkcija 2017 m. lapkričio 9 d. raštu Nr.1.2-1996 informavo Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją, kad prašymo dėl papildomo finansavimo nenagrinės, kadangi vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.l-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 38 punkto 3 dalies nuostatomis, remonto darbai negali būti finansuojami Projekto lėšomis.
CPVA įvertinusi Techninio projekto sprendinius, viešojo pirkimo Nr. 184575 pirkimo dokumentus, Projekto sutartį ir susirašinėjimo dėl Projekto įgyvendinimo istoriją, patvirtina, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija planavo pėsčiųjų ir dviračių tiltelio remontą (ne rekonstrukciją), tačiau šio tiltelio atnaujinimo darbai nebuvo įtraukti į Projekto apimtį ir nebuvo bendrai finansuojami Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis. CPVA Europos Sąjungos 2014–2020 m. struktūrinių fondų administravimo veiklos vadovo procedūrose nustatyta tvarka 2018 m. lapkričio 7 d. atliko Projekto patikrą vietoje, tačiau vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 282 punktu, buvo patikrinta Projekto vykdytojo ūkinė veikla tiek, kiek ji yra susijusi su Projekto įgyvendinimu, t. y. nevertinant Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos veiksmų susijusių su tiltelio remontu.“

Teismui perduota duomenis apie tiltelio statybas Kaišiadoryse klastojusio verslininko byla

Tokiu pavadinimu informacija kovo 29 dieną pasirodė portale kauno.diena.lt. Kaip teigiama publikacijoje, teismui perduota byla, kurioje tiltelį Kaišiadoryse statęs verslininkas bus teisiamas už sukčiavimą ir dokumentų klastojimą.
Kaip pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), ikiteisminis tyrimas pradėtas gavus Kaišiadorių rajono tarybos narių pareiškimą apie įtarimus, kad Kaišiadoryse remontuojamo tiltelio darbai galėjo būti dirbtinai padidinti.
Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo surinkti patvirtinantys faktai, kad 2017 metais atlikus tiltelio remonto darbus Kaišiadoryse, į darbų atlikimo aktą surašyti tikrovės neatitinkantys duomenys. Statybų bendrovės tiltelio, jungiančio pėsčiųjų ir dviračių taką prie Girelės tvenkinio, remonto dokumentuose buvo įrašyta daugiau kaip 21,8 tūkst. eurų siekianti suma.
Atliekant tyrimą, kilo įtarimų, kad melagingai įrašyta, jog tiltelio remontui reikėjo panaudoti 2 tonas metalinių lovių, sijų ir kampuočių ar 60 kvadratinių metrų terasinių lentelių. Išaiškinta, kad šių statybinių medžiagų kiekis padidintas beveik dvigubai, o išlaidų suma už tiltelį padidėjo daugiau kaip 6,7 tūkst. eurų.
FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai nustatė, kad realiai tiltelio remonto darbai turėjo kainuoti 15,1 tūkst. eurų.
Tuometiniam statybų bendrovės direktoriui, pateikusiam suklastotus dokumentus, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija pervedė 6,7 tūkst. eurais didesnę sumą – 21,8 tūkst. eurų.
Kaišiadorių rajono savivaldybei padaryta žala atlyginta ir kelių tūkstančių eurų suma sugrąžinta tik atliekant ikiteisminį tyrimą.
Buvusio bendrovės vadovo baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmams.
Kovo 29 dieną FNTT raštas pasiekė ir „Žiežmarių miesto bendruomenės“ vadovą Nerijų Meškauską:
„Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apygardos valdyboje atliktas ikiteisminis tyrimas Nr. 03-6-00052-18 pagal LR BK 182 str. 1 d. ir 300 str. 1 d. dėl tiltelio, esančio prie Girelės II tvenkinio, Kaišiadoryse, remonto.
2019-03-22 ikiteisminio tyrimo medžiaga dėl nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 300 str. 1 d., 182 str. 1 d., proceso užbaigimui teismo baudžiamuoju įsakymu perduota Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmams.“
Kauniečiai kažkada turėjo „auksinį tualetą“, atsiėjusį, berods, pusę milijono litų. Provincialai kaišiadoriečiai irgi ne iš kelmo spirti – jie vaikšto, vedžiojasi šunelius, važinėja dviračiais „auksiniu tilteliu“...  Tačiau, kaip aiškėja, jis turėjo būti kur kas pigesnis. Tad taško šioje istorijoje dar nededame.

Laimos Kmeliauskienės nuotr.

Rašyti komentarą
  • Kaišiadorių aidai neatsako už komentarų turinį ir jų neredaguoja
  • Kaišiadorių aidai pasilieka teisę pašalinti komentarus, kurie nesusiję su tema, necenzūriniai, pasirašyti kitu asmeniu, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams ar kitaip pažeidžia LR įstatymus.
  • Už komentarus tiesiogiai atsako juos skelbiantys asmenys, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn už šmeižikiškus, viešųjų ar privačiųjų asmenų garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius teiginius, smurto kurstymą, raginimus nuversti teisėtą Lietuvos valdžią bei kitokius neteisėtus veiksmus.
  • Kaišiadorių aidai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis ir jų prašymu suteiks duomenis apie skaitytoją, paskelbusį įstatymus pažeidžiantį komentarą
Vardas:
Komentaras:Saugumo kodas: Code


Peržiūrėta: 2440

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2019 birželio 05, trečiadienis )