Naujienos
Archyvas
Redakcija
Reklama
Skelbimai
Privatumo politika

Šiuo metu 1 skaitytojas

2024 balandžio 23, antradienis
Gyvenimas, paaukotas žurnalistikai Spausdinti
Joana Perednienė   
2018 kovo 02, penktadienis

Jonas Laurinavičius – Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, filologas, kraštotyrininkas, humoristas, rašytojas, redaktorius, visuomenės bei politinis  veikėjas...
 
Jonas Laurinavičius
Jono Laurinavičiaus gimtinė Trakų r. Pajautų kaimas (Onuškio valsč., Trakų apskr.). Mokėsi Pajautų pradinėje mokykloje. Jonas – žmogus, kuris be jokio profesinio orientavimo, be jokių mokytojų paskatinimų, juolab ir tėvų, nes tėtis buvo visiškas beraštis, o mama „per save“ išmoko skaityti, pasirinkęs šitą kelią. Be to, ir Pajautų kaime nebuvo nė vieno suaugusio žmogaus, kuris būtų baigęs bent pradinį mokslą.
Vėliau mokslus tęsė Onuškio vidurinėje mokykloje, kurioje mokydamasis  ėmė įgyvendinti vaikystės svajonę: „rašyti į laikraščius“ (pirmoji žinutė pasirodė laikraštyje, kai jis buvo 6 kl. mokinys).  Dviračiu  važinėjo į tolimiausias apylinkes rinkdamas medžiagą savo rašiniams. Vyresnėse klasėse  Daugų r. laikraščiuose buvo publikuojami Jono Laurinavičiaus straipsniai, vėliau jaunojo žurnalisto straipsniai pasirodė ir respublikinėje
Jonas Laurinavičius su Kaišiadorių krašto Garbės piliečio regalijomis
spaudoje. O 10 klasėje Jonas gavo pirmąjį apdovanojimą – Pagyrimo raštą.
Vėliau – lietuvių kalbos ir literatūros studijos Vilniaus universitete.
Gerbiamas Jonas Laurinavičius su žurnalisto bloknotu ir plunksna nesiskyrė  visą gyvenimą: dirbo Šalčininkų ir Vilniaus r. laikraščių redakcijose, o ilgiausiai – Kaišiadorių r. laikraščio redakcijoje. 2016 m. spalio 31 d. išėjo į užtarnautą poilsį. Išvyko gyventi į Vilnių.
Kadangi didžiąją gyvenimo dalį praleido dirbdamas Kaišiadoryse, gerai pažinodamas jo gyventojus, todėl daugiausia ir su meile yra aprašęs šio
krašto žmones. Tačiau vis dar  nepamiršta Kaišiadorių, dažnai atvyksta į įvairius renginius...
Daug eilučių Jonas paskyręs ir savo gimtajam Pajautų kaimui, nors tėvų sodybos seniai nebėra, nebėra ir kaimynų, yra likę tik šabakštynai: „Glaudžiuos tik prie medžių, kurie irgi tiek pat paseno, kiek ir aš, rankas suvilgau kūdroje, kuri jau baigia užakti, bandau prasibrauti  pro krūmus, kuriais užaugo mano takai, vedę į pradinę mokyklą, stengiuosi prisiminti žmones, kurie čia vargo, bet nesiskundė, girdi, tokia Dievo valia..“ – sako gerb. žurnalistas Jonas Laurinavičius. 
2004 m. Jonas Laurinavičius buvo apdovanotas medaliu už nuopelnus Lietuvai. Svarūs ir kiti apdovanojimai už ilgametį žurnalistinį darbą bei pasiekimus kraštotyroje
Jonas Laurinavičius, manau,  laimingas žmogus, nes jis su kaupu įgyvendino savo svajonę. Tačiau ir išėjęs į užtarnautą poilsį nesėdi be žurnalisto plunksnos – rašo ir rašo... Nerašyti negali, nes kaip jis pats sako:
Žurnalistika – mano gyvenimas,
Spindintis kelias nuo vaiko dienų,
Nerimstantis kraujo sruvenimas...
Su knyga ir su plunksna
Laimingas einu.
Šiais metais gerb. Jono laukia garbingas jubiliejus, tačiau žurnalistas  yra darbingas, pilnas sumanymų, gerų idėjų...
Linkiu jam stiprios sveikatos, džiugios nuotaikos ir savo prasminga  kūrybine veikla džiuginti mus dar ilgai ilgai...

Kelionėse po Lietuvą

Rajono vadovai – meras Vytenis Tomkus ir administracijos direktorius Česlovas Neviera sveikina Spaudos dienos proga


 

Nuotr. iš redakcijos fotoarchyvo

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2018 kovo 21, trečiadienis )