Naujienos
Archyvas
Redakcija
Reklama
Privatumo politika

Šiuo metu 1 skaitytojas

2024 kovo 04, pirmadienis
Medikė ir širdimi, ir prigimtimi... Spausdinti
Ramutė ŠIMELIENĖ   
2016 birželio 23, ketvirtadienis

Nepaprastai, jautri, šviesi ir inteligentiška, užjaučianti Elektrėnų ligoninės direktorė Laimutė Matkevičienė, prigimtimi tikra medikė, ilgus metus dirbo Kaišiadorių rajono gydymo įstaigose, vėliau – nuo 1997-ųjų rugsėjo iki 2001-ųjų spalio – rajono savivaldybės gydytoja. Ji paliko gilius pėdsakus
Su sūnum Dalium, dirbančiu burnos chirurgu Vilniaus universitetinės ligoninės Žalgirio klinikoje bei Vilniaus universito Medicinos fakultete
Kaišiadorių rajono gyvenime. Tie, kuriems teko laimė su ja dirbti ar ją pažinti, mini ją kuo geriausiu žodžiu, o dalis dar ir dabar tebebendrauja.
Išėjusi vadovauti Elektrėnų ligoninei, L. Matkevičienė Kaišiadorių rajono nepaliko. Ji gyvena Žasliuose, yra aktyvi miestelio bendruomenės narė. Taigi – mūsiškė.
Kilimo iš Žaslių seniūnijos – augo vaizdingame Rusių kaime  Onos ir Felikso Tatarūnų šeimoje. Tą laiką prisimena kaip gražiausius vaikystės metus. Tačiau iš Rusių kaimo Tatarūnų šeimą iškėlė melioracija. Apsigyveno Žasliuose. Mergaitė buvo pavyzdinga mokinė, pirmūnė, olimpiadų ir konkursų nugalėtoja. Visada norėjo tapti gydytoja ir ja tapo: tuometiniame Kauno medicinos  universitete baigė  Gydomosios medicinos fakultetą ir  įgijo vidaus ligų gydytojos kvalifikaciją, vėliau, jau 2002 – 2004 metais  taip pat Kauno medicinos universitete įgijo sveikatos vadybos magistro kvalifikaciją. Beje, labai gerai įvertintas  L. Matkevičienės magistro darbas „Rinkodaros principų raiškos ypatumai ligoninėje“.

Pirmoji Savivaldybės gydytoja

Gydytojos praktiką Laimutė Matkevičienė  pradėjo Žaslių ambulatorijoje vaikų ligų gydytoja, vėliau –  bendrosios praktikos gydytoja, dirbo budinčia gydytoja Kaišiadorių ligoninėje.
Laimutė Matkevičienė buvo pirmoji, kuri ėjo naujas tuo metu Kaišiadorių rajono savivaldybės gydytojos pareigas. Būtent Laimutei teko praminti takus naujai veiklai. Ji turėjo tvarkyti ir įgyvendinti savivaldybėje Valstybės sveikatos politiką. Tuomet Lietuvos sveikatos programoje buvo numatyta nuo  1997 m. iki 2005-ųjų decentralizuoti sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, įstaigų valdymą ir sudaryti sąlygas privačių sveikatos priežiūros įstaigų plėtrai.
Elektrėnų ligoninės kolektyvas prie Lietuvos tūkstantmečio akmens šalia ligoninės
Panašios sveikatos reformos jau buvo vykdomos Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir kitose Europos šalyse.
Mūsų šaliai sveikatos reforma buvo ypač būtina, nes tai vertė daryti politiniai pokyčiai, susiję su buvusios Sovietų Sąjungos suirimu. Taigi Lietuvoje buvo numatyta decentralizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir stiprinti bendrosios praktikos (šeimos gydytojo) instituciją, tam pa-naudojant Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas. Taip 1997 m. spalio 1 d. buvo decentralizuota Kaišiadorių rajono centrinė ligoninė su veikiančiomis ambulatorijomis ir felčeriniais medicinos punktais.


Atsirado nauji  medicinos centrai

L. Matkevičienė prisimena: susidarė nauji dariniai: VšĮ Kaišiadorių ligoninė (vyr. gydytojas J. Matulevičius), Kaišiadorių PSPC (direktorius A. Danila, po to – B. Geicenas), Kaišiadorių psichikos sveikatos centras (direktorius A. Petrauskas, vėliau – V. Vyčinas), Rumšiškių PSPC (direktorė M. Zabarauskienė, nuo 1999 m. – R. Lieponienė, Kruonio PSPC (direktorė E. Juščienė, nuo 1999 m. – R. Rakauskienė), Žaslių PSPC (direktorė N. Banevičienė), Žiežmarių PSPC (direktorė A. Šumskienė).
Gydytoja Laimutė Matkevičienė
Kiek vėliau įsisteigė VšĮ Moters sveikatos centras, VšĮ Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos tarnyba, veikė 26 medicinos (felčeriniai) punktai... Pasak L. Matkevičienės, decentralizacijos procesas Kaišiadorių rajone vyko gana sėkmingai.
L. Matkevičienė pasakoja, kad tuometinis  Sveikatos apsaugos ministras prof. J. Galdikas kelis kartus per mėnesį kviesdavo rajonų savivaldybių gydytojus, medicinos įstaigų vadovus į pasitarimus Sveikatos apsaugos ministerijoje, pateikdavo naujausią informaciją asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos, finansavimo klausimais, nuosekliai aiškino Lietuvos sveikatos reformos tikslus bei uždavinius, supažindindavo su naujais įstatymais, nutarimais sveikatos klausimais.


Laikotarpis buvo darbingas

Anot L. Matkevičienės, tai buvęs  labai darbingas laikotarpis. Ji prisimena, kad  tuo metu rajono meras K. Jakelis, vicemerė V. Dranginienė palankiai vertino šalies sveikatos reformą, todėl jos pertvarka mūsų rajone vyko be itin didelių komplikacijų. „Nuo to laiko praėjo du dešimtmečiai ir noriu padėkoti tuometiniams merams K. Jakeliui, D. Mikučauskui, šviesios atminties J. Matulevičiui, P.  Zaveckui, vicemerei V. Dranginienei, administracijos direktoriui R. Baubai už  jų supratingumą ir ryžtą, palankius sprendimus, palaikymą vykdant asmens sveikatos priežiūros įstaigų pertvarką rajone.
Laimutė Matkevičienė prisipažįsta, kad tas laikas, kai ji ėjo Savivaldybės gydytojos pareigas bei darbas buvęs įdomus, naujas ir prasmingas.
Laimutė Matkevičienė – Elektrėnų ligoninės direktorė
Ji tvirtina įgijusi didelės ir neįkainojamos patirties. „Patarimų vadybos klausimais man negailėjo gydytojai V. Švenčionienė, J. Matulevičius. Kiekvieną savaitę susitikdavau su gydymo įstaigų vadovais,– pasakoja L. Matkevičienė, – aptardavome aktualijas asmens sveikatos priežiūros klausimais, analizuodavome įstaigų veiklos rezultatus, rengdavome Sveikatinimo programas, nagrinėdavome gyventojų skundus, teikdavome pasiūlymus, išvadas paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo klausimais savivaldybės merui, administracijos direktoriui. Mano tikslas buvo pa-teikti naujausią informaciją, susijusią su sveikatos reforma.


Pagarbiai prisimena medicinos darbuotojus

Pagarbiai L. Matkevičienė prisimena  kompetentingas felčeres: M. Juodienę, D. Rikterienę, J. Drungilienę, D. Medonienę, J. Persinevičienę, B. Romanovienę, J. Piliponienę,  A. Petrauskienę, H. Šimanskienę, N. Beganskienę, J. Žigutienę ir kitas.
Rengiant ir vykdant Sveikatinimo programas, ypač populiarios buvo Sveiko maisto savaitės „Sveika šeima, sveika visuomenė“, „Diena be rūkymo“, „Rudens gėrybių kraitė“, įsimintinos jai buvo išvykos į mokyklas, darželius, seniūnijas kartu su Kauno visuomenės sveikatos centro Kaišiadorių filialo darbuotojais, vyr. gydytoja K. Baniūniene.
Savivaldybės gydytojos pareigos L. Matkevičienę įpareigojo nuolat domėtis sveikatos politika ir operatyviai spręsti iškilusius klausimus, susipažinti su naujais įstatymais, įsakymais ar nutarimais, kuriuos reikėjo suskubti  perskaityti per naktį, todėl nenuostabu, kad gydytoja  paryčiais užmigdavo su „Valstybės žiniomis“ rankose.
L. Matkevičienė savivaldybės gydytojos pareigas ėjo sumaniai, kūrybingai, todėl buvo pakviesta į Kauno apskrities gydytojo komandą dėl Pasaulio banko lėšomis finansuojamų investicinių sveikatos projektų.  Tai buvo taip pat svari patirtis.
„Džiaugiuosi įvairiapusiška patirtimi, kurią įgijau, eidama Kaišiadorių rajono savivaldybės  gydytojos  pareigas, nes visa tai suteikė man drąsos ir pasitikėjimo dalyvauti konkurse VšĮ Elektrėnų ligoninės direktorės pareigoms užimti“, – sako L. Matkevičienė. Elektrėnų ligoninei ji vadovauja nuo 2001-ųjų spalio.


Turtinga patirtis

Mes galime didžiuotis mūsų šauniąja kraštiete žasliške Laimute Matkevičiene:  2005 metais Elektrėnų savivaldybė ją apdovanojo nominacija „Metų medikas“, 2007 metais L. Matkevičienė  apdovanota Lietuvos asmens  sveikatos priežiūros įstaigų vadovų nominacija „Metų strategė“, 2015 metais gavo Lietuvos Respublikos  Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėką „Už ilgametį sąžiningą darbą dalyvaujant įvairiuose modernizacijos projektuose”, 2008 – 2011 m. – projekto „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Elektrėnų ligoninėje vadovė, 2012 – 2015 m. projekto „E. sveikatos paslaugų plėtra Vilniaus regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose vadovė, 2002–2005 projekto „Rytų ir pietryčių
Paminklas gimtojo Rusių kaimo jubiliejui atminti
Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“ partnerė, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos tarybos narė. Kvalifikaciją kėlė Lietuvos sveikatos sistemos plėtros kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir tarptautinėse konferencijose Lietuvoje, Vokietijoje, Kroatijoje, Norvegijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Italijoje.
Vilniaus universiteto Visuomenės sveikatos institute išklausė bendrą darbo medicinos kursą „Profilaktinis sveikatos tikrinimas“, Kauno medicinos universiteto Radiologijos  klinikoje baigė kursus „Pilvo ertmės organų echoskopija“. 2015 metais pagal Gydytojų  vadovų sąjungos rekomendacijas dalyvavo Vokietijos  Žemutinės Saksonijos  Vadybos akademijos mokymų cikle „Sveikatos sektoriaus efektyvumo didinimas. Vokietijos patirtis“.
Gydytoja Laimutė Matkevičienė gyvenime pasiekė  tikras profesionalumo aukštumas – 2015 metais jai suteiktas nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas. Ji apdovanota nusipelniusio Lietuvos gydytojo garbės ženklu.


Kūrybinis impulsas – solidi knyga apie kolegas medikus

Visą įgytą patirtį gydytoja taiko savo vadovaujamoje Elektrėnų ligoninėje.
2015 metais paminėtas Elektrėnų ligoninės veiklos penkiasdešimtmetis.
Jos direktorė Laimutė Matkevičienė ta proga parašė ir išleido įdomią, dalykišką ir jautrią knygą „Elektrėnų ligoninės 50 veiklos metų“ apie ligoninę, apie joje dirbusius ir dabar dirbančius medikus, įvairiapusišką ligoninės veiklą.
Laimutė Matkevičienė parašė knygą, skirtą Elektrėnų ligoninės 50-mečio paminėjimui
Skaitai tą knygą ir jauti, koks profesionalus ir gražiai sutariantis kolektyvas joje dirba. L. Matkevičienė sako, kad ši knyga, parašyta vos per  septynis mėnesius, yra jos kuklus kūrybinis paminklas kolegoms, Elektrėnų savivaldybei, medikų bendruomenei, draugams ir šeimai.
Mintį kolektyvui, darbuotojams, draugams, miestui ir šeimai sukurti šią knygą, kaip sako L. Matkevičienė, jai pasiūlė jos darbas. Dirbant  su ligoninės kolektyvu įpusėtas antras dešimtmetis. „Iš pat pradžių žinojau, kad šis leidinys siejamas tik su Elektrėnų ligoninės 50 veiklos metų, – pasakoja ji. – Reikėjo ir pačiai garsiai ištarti, ir kiekvieną įtikinti, kad  būtų atviri pasakodami savo prisiminimus apie įvairias sudėtingas, o kartais ir juokingas situacijas, tuo metu išgyventas emocijas, kad nesikuklintų kalbėdami apie savo nuopelnus, pareigas, siekius.“
Todėl didesnę knygos dalį sudaro archyvinė medžiaga, o kita informacija „ėjo iš lūpų į lūpas“.
Per septynis mėnesius buvo atliktas  tikras Sizifo darbas, vertęs ne kartą stebėtis Laimutės užsispyrimu ir darbštumu, lengva plunksna.
Rinkdama medžiagą knygai, L. Matkevičienė iš archyvų iškėlė per 50 Elektrėnų ligoninės ūkinės-finansinės  veiklos knygų (beje, didžioji dalis dokumentų rašyti rašaliniu plunksnakočiu ranka, tik vėliau spausdinti spausdinimo mašinėle), perskaitė ir iškėlė įdomesnius momentus – įsakymus, kurie liudijo apie tą laikmetį. Autorei, be abejo, rūpėjo, ką per tą laikmetį rašė žiniasklaida, laikraščiuose užfiksuoti labai svarbūs istoriniai vaizdai, atvejai, aktualijos. Trečiasis šaltinis jai buvo – gyvi žmonės, tų žmonių prisiminimai, kalba, vertinimai, fotografijos. „Visada labai vertinau praeitį, man svarbu tai išsaugoti, – pasakoja L. Matkevičienė.– Susiradau buvusius Elektrėnų darbuotojus ir gyvenančius toli nuo Elektrėnų. Rašiau, sisteminau, ieškojau, kad pasiekčiau skaitytojų, man brangių žmonių širdis.“
Knyga pavyko: daugelio skaitytojų vertinimu, knyga patraukli, įdomiai skaitoma, joje gali atrasti pažįstamų žmonių, nustebęs atrandi to, ko nesitikėjai – gilią jų gyvenimo prasmę, pasiaukojimą.
Laimutė Matkevičienė sako, kad  dėl knygos patrauklumo ji dėkinga leidyklos įmonei „Kriventa“ direktoriui, beveik žemiečiui, K. Matačiūnui bei dizainerei R. Janonytei-Jackovai už jų darbą ir pastangas, taip pat rėmėjams, ligoninės kolektyvui.
L. Matkevičienė džiaugiasi, kad skaitytojai knygą priėmė, ji mielai skaitoma, atrado vietą kiekvieno skaitytojo širdyje. Didžiausias nuopelnas vis dėlto – pačios Laimutės Matkevičienės, kurios nuoširdumas knygoje liejasi per kraštus, kai ji aprašo ligoninėje dirbusius ir dirbančius žmones,  gyvai atskleidžia įvairias situacijas, net su lengvu humoru pateikia  tuokart nutikusias istorijas, parodo medikų nuoširdumą ir pasiaukojimą.
Normandijos pajūrio kurortiniame miestelyje su vyru Broniumi
Šiandien Elektrėnų ligoninė nors ir nedidelė, tačiau licencijuota, šalies reikalavimus atitinkanti ligoninė, pranašumo siekianti, kokybės ir geriausių sąlygų pacientams, personalui. Ligoninės misija – teikti pacientams mokslu ir pažangiosiomis technologijomis pagrįstas, saugias ir kokybiškas, pacientų poreikius ir interesus atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas, naudojantis turimais ištekliais, užtikrinant pacientų privačios informacijos saugumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą, prisiimant visą atsakomybę už žmones, kuriems Elektrėnų ligoninė teikia paslaugas.
Rašydama knygą „Elektrėnų ligoninės 50 veiklos metų“, Laimutė Matkevičienė tarsi iš naujo pažino savo kolektyvą. Ji džiaugiasi, kad tie žmonės atvėrė jai savo namų duris, įsileido į šeimas, parodė savo laisvalaikio grožį, praturtino ją ir suteikė galimybę tarsi pabūti šalia per 50 Elektrėnų ligoninės veiklos metų. Viena yra žmogų pažinti kasdienybėje, o visai kas kita pažinti kalbantis, skaitant, rašant. Rengdama knygą L. Matkevičienė pakalbino 230 žmonių ir džiaugiasi patirtimi, kurią įgijo bendraudama su jais.
Netruks prabėgti penkmetis ar dešimtmetis. Kas žino, gal ta proga Laimutė Matkevičienė parašys dar vieną, tą laiko tarpsnį apimančią, Elektrėnų ligoninės gyvenimo istoriją. Ir ji bus kur kas labiau pasikeitusi, dar labiau pažengusi į priekį.

Mamos pėdomis
Mamos keliu pasuko ir  sūnus Dalius – baigė tuometinį Kauno medicinos universiteto Odontologijos fakultetą ir Vilniaus universiteto burnos chirurgijos rezidentūrą, dirba burnos  chirurgu Vilniaus universitetinės ligoninės  Žalgirio klinikoje, Vilniaus universitete  dėsto studentams burnos chirurgiją, rašo disertaciją, stažavosi Šveicarijoje, Bazelio universitete, Vokietijoje, Hamburge, Austrijoje,  Anglijoje...
Laimutė Matkevičienė didžiuojasi atsakingu sūnaus požiūriu į mediko profesiją, į paprastą žmogų ir pacientą. Ją džiugina sūnaus siekiai tobulėti, siekti geriausio, ieškoti naujovių.


Sielai ir dvasiai – kelionės ir  muzika
Nors ir labai užsiėmusi, Laimutė Matkevičienė randa laiko ir laisvalaikiui. Jos hobis – kelionės. Kartu su vyru Broniumi apkeliavo pusę pasaulio. Žinoma, skersai ir išilgai išvažinėta Lietuva. Jau vienuoliktą vasarą Matkevičiai keliauja paskui Pažaislio muzikos festivalio koncertus po Lietuvos muzikines erdves, koncertus po atviru dangumi Kauno, Trakų pilyje...  Apžiūrėti Zyplių, Burbiškio, Žemaitkiemio, Šešuolėlių, Taujėnų, Paliesiaus, Pakruojo, Gelgaudiškio dvarai, muziejai, bažnyčios. Su visa šeima keliaujama ir po užsienius. Tas keliones tėvams dovanoja sūnus Dalius.
Su tėčiu Feliksu (kairėje) ir vyru Broniumi
Aplankyta Austrija, Jungtinė Karalystė, Kroatija, Lenkija, Prancūzija (Luaros slėnio pilys), Suomija, Švedija, Norvegija, Vokietija, Belgija, Olandija, Čekija, Slovakija, Italija, San Marinas, Monakas, Ispanija, Portugalija, Šveicarija, Afrikos žemyne – Marokas, perplauktas Giblartaro sąsiauris, pabuvota Kinijoje. Anot Laimutės, taip ne tik pamatai naujų kraštų, susipažįsti su tų kraštų kultūromis, bet ir esi priverstas lavinti užsienio kalbų žinias.
Dar viena atgaiva sielai – poezija. Laimutė Matkevičienė ne tik mėgsta ją skaityti, bet ir pati kuria eiles, svajoja išleisti savo poezijos knygą.
* * *
„Gyvenime, atrodo, pasiekiau viską, kas buvo mano valioje ir galioje,– sako  Laimutė Matkevičienė, – viso gyvenimo nuopelnas – man suteiktas nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas, esu apdovanota nusipelniusio Lietuvos gydytojo garbės ženklu.
Ateities planai? Oriai ir prasmingai pasivaikščioti Senatvės taku, bendrauti, kalbėti, skaityti, keliauti, kurti, mokytis užsienio kalbų... Pasak J. W. Goethe, „trokšti tobulumo – žmogaus norma...“


Nuotraukos autorės ir iš L. Matkevičienės asmeninio fotoarchyvo

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2016 rugpjūčio 10, trečiadienis )