Naujienos
Archyvas
Redakcija
Reklama
Privatumo politika

Šiuo metu 1 skaitytojas

2024 kovo 04, pirmadienis
Gimnazistams – skirtingų pasaulių pamokos Spausdinti
Angelė RABAČIAUSKIENĖ   
2015 kovo 20, penktadienis

Draugystės apyrankėmis su Lietuvos vėliava džiaugėsi ne tik užsieniečiai, bet ir Algirdo Brazausko gimnazijos gimnazistai Digna Steponavičiūtė ir Andrius Tamašauskas
Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje startavo Lietuvos sienas peržengęs tarptautinis Erazmus+K2 projektas „High5” tema „Karjeros portfelis”, jungiantis mokyklas iš šešių užsienio šalių – Lenkijos, Lietuvos,Turkijos, Italijos, Rumunijos ir Graikijos.
Apie šį projektą, jo naudą gimnazijos bendruomenei, veiklas ir perspektyvas  kalbamės su projekto koordinatore lietuvių kalbos mokytoja Liucija Vinevičiene.

„Pagrindinis projekto tikslas,  iškeltas mokytojams, – sakė L.Vinevičienė,– sukurti bendros formos Karjeros portfelį, skirtą 14–19 metų jaunimui,  įtraukiant į jį praktinius darbus ir kūrybines užduotis savo mokyklose. Mokiniai, dalyvaudami įvairiose veiklose ir praktiniuose tarptautiniuose seminaruose, galės įgyti naujos patirties, kuri bus aprašoma Karjeros portfelyje. Pagrindinės projekto užduotys, skirtos jaunų žmonių saviraiškos skatinimui (talentų atradimui, profesinių įgūdžių savianalizei ir tobulinimui), suteikiant jiems teorinių ir praktinių žinių, reikalingų tolimesniam karjeros planavimui.
Mokytojams buvo  iškelti tikslai ne tik sukurti šio projekto Karjeros portfelio formatą, bet ir apibrėžti formą, turinį ir vertinimą, atsižvelgiant į kiekvieno dalyvio individualumą, taip pat sukurti ir pateikti tokias Karjeros portfelio užduotis, kuriomis vėliau naudosis ir kiti mokytojai bei mokiniai.
Buvo numatyta, kad mokytojai taip pat dalyvaus diskusijose ir seminaruose, skirtuose būtinumui daryti pokyčius darbe su jaunimu, nuolatiniam mokymo poreikiui  ir kitiems  svarbiems klausimams.
Vienas iš pagrindinių projekto tikslų – tobulinti įgūdžius, susijusius su socialiniu ir ekonominiu verslumu ir šiuolaikinių technologijų naudojimu.
Numatyta, kad bus šeši jaunimo ir mokytojų vizitai įvairiose šalyse, kurių metu dalyviai išmoks priimti unikalius sprendimus, susijusius su profesiniu konsultavimu lankomose šalyse, taip pat spręs Karjeros portfelio užduotis.

Projekto naujovės vietinei bendruomenei

Tema yra pritaikyta greitiems pokyčiams, sparčiai keičiantis socialinėms ir ekonominėms sąlygoms. Pagrindinis projekto tikslas yra žadinti mokinių savimonę, atrandant profesinius polinkius, vidinę saviraišką ir pateikiant jiems atitinkamų teorinių ir praktinių žinių, reikalingų karjeros planavimui ir patekimui  į darbo rinką ateityje.
Neformalaus švietimo nauda vidurinėse mokyklose yra kova prieš nuostatą, kad mokykla žudo kūrybingumą: tarptautinė mokytojų grupė sukurs Karjeros portfelio formą su priedais (telekonferencijomis, teminėmis idėjomis, praktiniais seminarais ir užduotimis), kurios paskatins mokinius būti aktyvius ir sistemingai pildyti Karjeros portfelį.

Priešistorė

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktorius Stanislavas Bernikas su anglų kalbos mokytoja Dainora Melinskiene džiaugiasi lauktuvėmis iš Turkijos
Šio projekto koordinatorė – lietuvių kalbos mokytoja  Liucija Vinevičienė prieš ketverius metus, kaip pati sakė, buvo „užkrėsta projektinės veiklos virusu”, kurį parvežė jos dukra žurnalistė, buvusi Algirdo Brazausko gimnazijos mokinė Ernesta Vinevičiūtė, dalyvavusi projekte Austrijoje.
Ten ji susipažino su anglų kalbos mokytoju iš Lenkijos Grzegorz Matwiszyn, kuris pakvietė   Algirdo Brazausko gimnaziją tapti Oborniki Śląskie licėjaus  partnere. 
Tada gimė ir projekto „High5” pavadinimas (pagal M. Mikutavičiaus dainos žodžius).
Dabartinis projektas jau penktas, kuriame, keisdamiesi koordinatoriaus ir partnerio vaidmenimis, dalyvauja kaimyninių šalių mokyklos.
 
Kodėl buvo užsikrėsta „projektinės veiklos virusu”?

Atsakymas paprastas: mokytoja Liucija Vinevičienė kartu su jaunuoju kolega Eginu Grajausku vadovauja gimnazijos radijui „Devintoji banga”, kuriame tiek daug kūrybingų, iniciatyvių,  atsakingų gimnazistų, rengiančių ne tik radijo laidas, bet ir organizuojančių dainuojamosios poezijos renginius, vadinamus kanonais, „Metų” gimnazisto rinkimus, kūrybines stovyklas, susitikimus su kūrybiniais darbuotojais bei profesionaliais žurnalistais.
Tad  pasiūlymas dalyvauti projektuose gimnazistų buvo priimtas su entuziazmu.
Kita vertus, pačios projekto idėjos – bendrauti, bendradarbiauti, pažinti, ugdyti bendražmogiškąsias vertybes – mokytojai L. Vinevičienei pasirodė labai patrauklios ir ypač reikalingos.
Juk  dabartinėje mokykloje, kaip, beje, ir visuomenėje, užsidaroma tarp siaurų dalyko rėmų,  nebeskiriama laiko bendravimui, nebelieka laiko, anot buvusio KTU gimnazijos direktoriaus B. Burgio, mokyti jauną žmogų „būti labiau žmogumi”. 
O tai reiškia ne tik  puikiai mokėti matematiką, lietuvių kalbą ar biologiją, bet   ir plačiau žvelgti į pasaulį, matyti,  suprasti  ir mylėti žmogų, esantį šalia.

Kontaktai su užsieniu

Nuo 1989 metų gimnazijoje dirbanti mokytoja Liucija Vinevičienė prisipažino, jog jai labai norėjosi, kad kiekvienas vaikas pamatytų, jog pasaulis yra labai platus, įvairus ir kad reikia mokytis bendrauti.
„Pamokose, – teigė ji, – komunikavimo nėra tiek daug: tai iš esmės – žinių kaupimas, įgūdžių formavimas bei lavinimas, o štai bendravimo, to šiuolaikinio pasaulio pažinimo bei galimybių kiek kitaip į save pažvelgti, nėra tiek daug. Tai ir paskatino mus užmegzti kontaktus su užsieniu. Nors ir turime papildomą ugdymo programą, ją vykdome, tačiau, kaip pastebėjau, bendravimo trūksta.”
Prieš kokį dešimtmetį niekuomet nebūdavo, kad ateitų koks mokinys ir pasakytų, jog nori pasikalbėti. Dabar – tai dažni reiškiniai: vaikai ateina pasikalbėti ir asmeninėmis temomis,  ir dėl profesijos pasirinkimo bei dėl kitų reikalų.

Karjeros galimybės

Tad dar praėjusių metų rudenį prasidėjo minėto projekto veikla, kurios pagrindinis tikslas – skatinti mokinius domėtis savo karjeros galimybėmis, kaupti Karjeros portfelį ir mokytis bendravimo.
Projekto pagrindiniai koordinatoriai yra Oborniki Śląskie licėjaus  mokytojai Ania ir Grzegorz Matwiszyn iš Lenkijos, o  Kaišiadorių  A. Brazausko gimnazija kartu su kolegomis iš Turkijos, Graikijos, Italijos, Rumunijos yra partneriai.
Per 200 Algirdo  Brazausko gimnazijos mokinių  kartu su koordinatore Liucija Vinevičiene,  projekto vadovais – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Bradulskiene, karjeros konsultante mokytoja Rita Maroziene, mokytojomis Aldona Mitkuviene, Dainora Melinskiene, Roma Greičiūte,  neformaliojo ugdymo mokytoju Robertu Šustavičiumi, buhaltere Ona Naudžiūniene kiekvieną mėnesį  vykdo veiklas, kurias rengia visų  projekte dalyvaujančių šalių mokytojai,  nuolat pildo Karjeros portfelį.
Gimnazistai,  sėkmingai įveikę visas užduotis, galės  gauti  Europos jaunimo pasus, kurie ne vienam pasitarnaus  ateityje ir dalyvaujant   ir  kituose projektuose, ir netgi ieškantis darbo.

Projekto „High5 “dalyvių viešnagė  Lietuvoje

Su projekto dalyviais susitiko gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Bradulskienė ir svečiai iš įvairių Kaišiadorių savivaldybės institucijų: Giedrė Streikauskaitė, Kristina Rūta Dzeventlauskienė ir Albertas Lakštauskas
Didžiulis iššūkis tai, kad nuo praėjusių metų vasario 23 iki  kovo 1 dienos Algirdo Brazausko gimnazijoje viešėjo visų  projekte dalyvaujančių šalių – Turkijos, Graikijos, Italijos, Rumunijos ir Lenkijos atstovai – po tris mokytojus ir 5 mokinius.
Tai buvo nauja  projekto vadovams, nes tiek daug skirtingų  šalių atstovų gimnazijoje dar nėra lankęsi. Kaip visada dideli pagalbininkai buvo gimnazijos radijo „Devintoji banga” gimnazistai Andrius Tamašauskas, Digna Steponavičiūtė, Kotryna Baumilaitė, Vidmantė Skarakodaitė, Gabija Švenčionytė, Juozas Nasevičius, Martynas Kursevičius, Martynas Žilionis ir  Aurelija Nauckūnaitė, kurie dar iki užsieniečių vizito atliko didelį organizacinį ir kūrybinį darbą bei pasirūpino,  kad  užsienio šalių mokiniai būtų apgyvendinti šeimose.
Neužteko vien radijo komandos narių, galinčių padėti apgyvendinti svečius. Tad  į pagalbą atskubėjo būrys gimnazistų  – Viltė Šeškevičiūtė, Simona Kursevičiūtė, Gabija Melinskaitė, Ignas Kurgonas, Justina Derškutė, Antanas Bernatonis, Evelina Kanaševičiūtė, Karolina Astrauskaitė ir Miglė Aleksiūnaitė,  nedalyvaujančių radijo grupės veikloje.
Šie gimnazistai visą savaitę kartu su užsienio svečiais dalyvavo projekto veiklose. 

Kuo naudinga kartu su svečiais praleista savaitė?

Vadovų nuomone, projektas leido pažinti ne tik svečius, jų kultūrą, bet ir žmones, esančius šalia.
Džiugino veiklūs gimnazijos radijo „Devintoji banga” prezidentas  Martynas Žilionis ir viceprezidentas Martynas Kursevičius.
Pasak mokytojos L. Vinevičienės, tokios atsakingumo, žmogiškumo ir gebėjimo pajausti, ko reikia, kad visos projekto  veiklos vyktų sklandžiai,  galėtų  ir turėtų pasimokyti ir suaugusieji. 
Gabūs įvairių veiklų organizatoriai, mokantys bendrauti, vadovauti darbo grupėms, puikiai kalbantys anglų kalba,  tai  Karolina Aleknaitė, Vidmantė Skarakodaitė, Kotryna  Baumilaitė ir Monika Kunigonytė. 
Visus sužavėjo graži Juozo Nasevičiaus ir jo tėčio Mindaugo Nasevičiaus  iniciatyva baigiamojo vakaro metu padovanoti svečiams į kelionę savo keptos duonos. Gražiai bendravo su užsienio svečiais, organizavo įvairias veiklas Jurgis Karčiauskas ir Andrius Tamašauskas.
Sunkiau buvo įsilieti į komandinę veiklą ne radijo komandos nariams. Tačiau ir jiems puikiai sekėsi.  Antano Bernatonio iniciatyva atsirado galimybė svečiams iš Turkijos stebėti Kauno „Žalgirio” rungtynes su Turkijos komanda. Simona Kursevičiūtė kartu su atstovais iš gimnazijos laikraščio „Rašaluoti pirštai” organizavo laikraščio pristatymą, ėmė interviu iš svečių.  
Nuoširdžiai  svečiais rūpinosi Evelina Kanaševičiūtė, Ignas Kurgonas, Justina Derškutė, Antanas Bernatonis, Evelina Kanaševičiūtė, Karolina Astrauskaitė, Viltė Šeškevičiūtė ir  Miglė Aleksiūnaitė.

Padėkos kolegoms ir padėjėjams


Projekto koordinatorė Liucija Vinevičienė dėkoja visiems, padėjusiems organizuoti projekto veiklas: Kaišiadorių technologijų  ir verslo  mokyklai, dalyvavusiai susitikime su užsienio šalių mokytojais ir pristačiusiems karjeros galimybes  Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centrui  ir jo  direktorei Giedrei  Streikauskaitei, Kaišiadorių kultūros ir švietimo paslaugų centro direktorei Kristinai Rūtai Dzeventlauskienei, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariui  Albertui Lakštauskui, buvusiems  Algirdo Brazausko gimnazijos gimnazistams, dabar jau studentams – Gintui Petkevičiui, Aistei Rakauskaitei, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos mokiniui  Andriui Strokovui.
Nuoširdi projekto organizatorių padėka kolegoms  Laimai Sabaliauskienei už puikiai organizuotą chemijos pamoką „Eureka – aš mokslininkas!”, už visokeriopą pagalbą – mokytojoms Živilei Kursevičienei, Jūratei Montrimienei, Andromedai Ostašenkovienei, Česlovui Kriščiūnui, Laimutei Kursevičienei, Romui Kriugždai, bibliotekininkėms Ritai Tadarauskienei, Reginai Demjanovienei ir daugeliui kitų mokytojų, kurie suprato projekto idėjas ir mielai bendradarbiavo.

Mokinių nuomonės apie projektą

Teigiamai projektą įvertino lietuvių mokiniai,  dalyvavę projekto veikloje ir bendravę su užsieniečiais. Jų  nuomone, teigiama tai, kad projekto metu  susipažinta su naujas žmonėmis, daugiau sužinota apie kitas kultūras, įgyta bendravimo patirties, naujų draugų,  patobulinti  bendravimo anglų kalba įgūdžiai, įgyta daugiau žinių apie karjeros galimybes ir kt.  Dalyviai  sakė, jog juos maloniai nustebino ir pradžiugino puikus priėmimas Kaišiadorių  verslo ir technologijų mokykloje.
Netrūko ir mokinių atsiliepimų, kad buvo galima skirti daugiau laisvo laiko, mažinti  prezentacijas ir kad visai lietuvių komandai (25 mokiniams) nebūtų reikėję eiti į pamokas.
Mokiniai išreiškė pageidavimą, kad būtų  daugiau tokių projektų.

O kas toliau?

Projekto veiklos tęsiasi: balandžio pabaigoje į Turkiją išvyksta 7 mokiniai ir 3 vadovai. O vėliau laukia kelionės į Rumuniją, Italiją, Graikiją ir Lenkiją.

Ritos Marozienės nuotraukos

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2015 balandžio 14, antradienis )