Naujienos
Archyvas
Redakcija
Reklama
Skelbimai
Privatumo politika

Šiuo metu 3 skaitytojai

2024 gegužės 23, ketvirtadienis
Pašaukimas – socialinė pedagogika Spausdinti
Joana PEREDNIENĖ, Paparčių pagrindinės mokyklos bibliotekininkė   
2015 sausio 16, penktadienis

Mokyklos mokinių taryba sako, kad mokytoja Daiva – labai jaunatviška ir rūpestinga. Su ja mokiniai bendrauja kaip su bendraamže
Nepastebimai prabėgo dešimtmetis, kai Paparčių pagrindinės mokyklos duris kas rytą praveria puiki ir supratinga socialinė pedagogė Daiva Janonienė, kuri savo gyvenimo kelyje randa vis ką nors neatrasto, magiško. Socialinio pedagogo „vaidmuo“ jai tinka. Tam darbui, manau, ji sutverta, nes moka užjausti, mokytojams pataria įsigilinti į kiekvieno mokinio gyvenimo sąlygas šeimoje. O vaikų gyvenimas neretai yra nelengvas: jie skaudžiai išgyvena tėvų skyrybas, nesutarimus, ypač pažeidžiami tie vaikai, kada jie netenka tėvų ir  priversti gyventi  ne šeimoje. Tokių vaikų nuolat daugėja.

Daiva Janonienė gimė ir augo Kaišiadorių rajone. Nuo mažens jai buvo skiepijama nuostata, kad visi žmonės yra geri, tik gyvenimas įvairiai sudėlioja jų likimus. O žmogui, patekusiam  į  bėdą, reikia padėti. Todėl ji, baigusi Kaišiadorių vidurinę mokyklą, pasirinko socialinio pedagogo specialybę, kad padėtų kitiems, o ypač vaikams...
Daiva su nugalėtojomis rajone
Mokyklos socialinė pedagogė D. Janonienė nuolat ieško naujovių darbe. Šiais metais Daivos kabinete pertraukų metu šurmuliuoja vaikai: įkurtas „Pertraukų klubas“. Čia  renkasi mokiniai ne tik turiningai praleisti laisvalaikį. Su socialine pedagoge jie sprendžia  įvairias problemas, pasidžiaugia laimėjimais, pasidalina bėdomis... O ji dosniai dalija vaikams širdies šilumą, motinišką rūpestį, patarimus, patirtį, sukauptą per dešimtmetį... „Tik dirbdama ir bendraudama su sudėtingo charakterio vaikais ir pati augi, tobulėji“, – sako rūpestinga pedagogė.

Daug dėmesio Daiva Janonienė skiria prevencinei veiklai: ne tik pati veda temines prevencines paskaitas, bet rūpinasi, kad apie tai išgirstų ir iš profesionalų lūpų. Pedagogės rūpesčiu mokykloje  neseniai lankėsi kunigas  Robertas Gedvydas Skrinskas, kuris papasakojo apie kvaišalų ir palaidumo žalą. Apie mokinių atsakingumą, kultūringą bendravimą, taisyklių laikymosi reikalingumą ir naudingumą, norint išvengti pavojų, saugant savo ir kitų sveikatą bei gyvybę daug bendravo ir kalbėjo susitikimo su mokiniais metu Kaišiadorių r. PK Prevencinio poskyrio Nepilnamečių reikalų skyriaus specialistės.
Kasmet organizuojamos akcijos, padedančios ugdyti socialinius, emocinius įgūdžius: „Tolerancijos diena“, „Savaitė be patyčių, „Darom“... 
Socialinė pedagogė siekia, kad mokiniai nepasiklystų gyvenime ir tinkamai pasirinktų savo karjeros kelią. Dalyvauja  projekte „Kam to reikia“. Projektas – tai gyvosios teorijos pamokos, kurių metu rengiami susitikimai su įvairių profesijų atstovais
D. Janonienei rūpi ir mokinių užimtumas vasaros atostogų metu. Ji organizuoja vaikų vasaros stovyklas. Stovyklautojams rengiami įvairūs užsiėmimai ne tik mokykloje: vaikai lankosi muziejuose, dalyvauja įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose.
Pedagogė stengiasi kasmet stovykloje veiklas įvairinti, skatinti mokinių kūrybiškumą, ugdyti sveikos gyvensenos, kultūringo bendravimo įgūdžius. Todėl ten smagu ir saugu.
Prieš dešimtmetį pradėjusi dirbti socialinį darbą, darbšti pedagogė užmezgė ir palaiko draugiškus santykius su kitais socialiniais pedagogais ir noriai dalinasi patirtimi ne tik su rajono socialiniais pedagogais, bet ir su mokyklos mokytojais. Savo dešimties metų patirtimi dalijosi seminare su Kauno rajono socialiniais pedagogais. Artimiausiu metu Daiva  ruošiasi susitikimui su  Jonavos rajono socialiniais pedagogais Paparčių  mokykloje.
* * *
Socialinės pedagogės Daivos Janonienės nuostata: svarbu specialus išsilavinimas, bet svarbiausia turėti tvirtą moralinį pagrindą, nes žmogus – didžiausia vertybė. Svarbu nesmerkti paklydusio, suprasti ir jam visokeriopai padėti.
Daiva Janonienė pradėjo antrąjį socialinio darbo dešimtmetį. Tikiu, kad dar  ne vieną dešimtmetį ji dirbs tą svarbų darbą. Ir toliau  bus lyg karys svetimų bėdų lauke, o savo kabinete ankstyvą rytmetį sutikusi mokinius, pažvelgs į juos globėjišku žvilgsniu ir tik jos dėka gyvenimas mokiniams taps laimingesnis, tiesesnis.

Nuotraukos iš mokyklos fotoarchyvo

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2015 vasario 05, ketvirtadienis )